Zithromax

Buy Zithromax
zithromax

$42.60

Zithromax is a commonly prescribed antibiotic for a variety of infections

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Zithromax Information

Common Use

Zithromax is a prescription medication commonly used to treat various bacterial infections. It belongs to a group of antibiotics called macrolides and is known for its ability to combat a wide range of bacteria, including those that cause respiratory tract infections, skin and soft tissue infections, and sexually transmitted diseases.

Classification

Zithromax falls under the classification of macrolide antibiotics. Macrolides work by inhibiting the growth of bacteria, ultimately leading to their elimination from the body.

Generic Ingredient (availability in South Africa)

The generic ingredient of Zithromax is Azithromycin. Azithromycin is available in South Africa and is widely prescribed by healthcare professionals to treat bacterial infections.

Certification Information (countries of approval)

Zithromax, also known as Azithromycin, has been approved by various regulatory authorities worldwide. Some of the countries where Zithromax is approved for use include the United States (by the FDA), Canada, Australia, the United Kingdom, and South Africa.

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, there are several alternatives to Zithromax that contain the active ingredient Azithromycin. Some of the commonly prescribed alternatives include Azax, Azimed, Azithromac, and Azithrocin. It's important to consult with a healthcare professional to determine the most appropriate alternative for your specific condition.

Clinical Use

Zithromax is clinically used to treat a variety of bacterial infections. It is commonly prescribed for respiratory tract infections such as pneumonia and bronchitis, as well as skin and soft tissue infections. Additionally, it is effective in treating sexually transmitted diseases such as chlamydia and gonorrhea.

Spectrum Of Activity

Zithromax has a broad spectrum of activity, meaning it can effectively target a wide range of bacteria. It is known to be active against both gram-positive and gram-negative bacteria, including Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis.

Drug Interaction

Zithromax may interact with certain medications, so it is essential to inform your healthcare provider of any other medications you are taking. Some drugs that may interact with Zithromax include antacids containing aluminum or magnesium, oral anticoagulants, and certain antacids.

Contraindications and Precautions

Zithromax should not be used if you are allergic to azithromycin or any other macrolide antibiotics. It is important to inform your healthcare provider of any allergies or medical conditions you have before starting Zithromax. Additionally, Zithromax should be used with caution in patients with liver or kidney disease, as dosage adjustments may be necessary.

Possible Side Effect(s)

Like all medications, Zithromax may cause some side effects. Common side effects include nausea, diarrhea, abdominal pain, and headache. In rare cases, it may cause more severe side effects such as liver problems or allergic reactions. If you experience any unusual or concerning side effects while taking Zithromax, it is important to seek medical attention.

Dosage and Directions

The dosage of Zithromax will vary depending on the condition being treated. It is important to follow the dosage instructions provided by your healthcare provider. Zithromax is typically taken orally, with or without food. It is important to complete the full course of treatment as prescribed, even if your symptoms improve before the medication is finished.

Missed Dose and Overdose

If you miss a dose of Zithromax, take it as soon as you remember. However, if it is close to the time of your next dose, skip the missed dose and continue with your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed one. In the case of an overdose, seek medical assistance immediately.

Storage

Zithromax should be stored at room temperature, away from direct sunlight and moisture. It is important to keep it out of reach of children and pets. Do not use Zithromax after the expiration date printed on the packaging.

Known Non-standard Use

Zithromax is primarily used to treat bacterial infections. However, there may be instances where healthcare professionals prescribe it for off-label or non-standard uses. It is important to follow the guidance and instructions of your healthcare provider when using Zithromax.

Patient Considerations

When taking Zithromax, it is important to inform your healthcare provider of any existing medical conditions, current medications, or allergies you may have. Your healthcare provider will evaluate your specific situation and determine whether Zithromax is appropriate for you.

Breastfeeding and Pregnancy

It is important to inform your healthcare provider if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding before taking Zithromax. Your healthcare provider will weigh the potential benefits against any possible risks and will provide guidance on the use of Zithromax during these situations.

Possible Risks

While Zithromax is generally well-tolerated, there are risks associated with its use. These risks include potential side effects, drug interactions, and the possibility of an allergic reaction. It is important to report any unusual or concerning symptoms to your healthcare provider and to follow their instructions and recommendations for the safe and effective use of Zithromax.


Zithromax FAQ (In afrikaans)

Hoe moet ek Zithromax neem?

Neem Zithromax presies soos voorgeskryf deur jou dokter. Volg al die instruksies op die etiket en medisyne instruksies. Moenie Zithromax in groter of kleiner hoeveelhede gebruik of dit langer as voorgeskryf gebruik nie.

Wat moet ek doen as ek vergeet om Zithromax te neem?

As jy een dosis vergeet om in te neem, neem dit so gou as moontlik wanneer jy dit onthou. Maar as dit naby die tyd is vir die volgende dosis, slaan die gemiste dosis oor. Moenie 'n dubbele dosis neem om die gemiste dosis in te haal nie.

Wat moet ek doen as ek te veel Zithromax gebruik het?

As jy te veel Zithromax gebruik het of as 'n kind dit ingestoot het, skakel die gifhulplyn in en soek onmiddellik mediese hulp. Oordosis simptome kan ernstige maagpyn, braking, kieskeurigheid, benoudheid, duiseligheid of flouheid insluit.

Kan ek alkohol drink terwyl ek Zithromax gebruik?

Dit is nie wenslik om alkohol te drink terwyl jy Zithromax gebruik nie. Dit kan die effek van die medikasie beïnvloed en die risiko op newe-effekte verhoog. Vra asseblief jou dokter vir advies oor die gebruik van alkohol tydens behandeling.

Watter newe-effekte kan ek verwag wanneer ek Zithromax gebruik?

Die algemene newe-effekte van Zithromax kan insluit: maagpyn, maagsure, braking, diarree, kopseer, duiseligheid, uitslag en jeuk. As hierdie newe-effekte aanhou of erger word, kontak asseblief jou dokter.

Mag ek Zithromax gebruik as ek swanger is?

As jy swanger is of beplan om swanger te raak, moet jy dit met jou dokter bespreek voordat jy Zithromax gebruik. Dit is belangrik om die risiko's en voordele van die medikasie in hierdie situasie te bespreek.

Is Zithromax veilig vir kinders?

Zithromax kan gebruik word om infeksies by kinders te behandel. Dit is egter belangrik om die korrekte dosering vir die ouderdom en gewig van die kind te volg. Kontak asseblief jou kind se dokter vir verdere inligting.

Kan ek Zithromax gebruik as ek borsvoed?

Dit is belangrik om met jou dokter te praat voordat jy Zithromax gebruik terwyl jy borsvoed. Die medikasie kan in moedermelk oorgaan en moontlik skadelik vir die baba wees. Jou dokter sal die risiko's en voordele met jou bespreek.

Hoe lank neem dit vir Zithromax om te werk?

Die tyd wat dit neem vir Zithromax om te werk, hang af van die tipe infeksie en jou individuele toestand. In die algemeen begin jy gewoonlik binne 'n paar dae verbetering voel. Maak egter jou voorgeskrewe kursus af, selfs al voel jy beter, om die infeksie volledig te verwyder.

Watter tipe infeksies behandel Zithromax?

Zithromax word gebruik om verskillende infeksies te behandel, insluitend respiratoriese infeksies soos bronchitis en longontsteking, vel- en sagte weefselinfeksies, seksueel oordraagbare infeksies, en bepaalde oormatige infeksies van die oog.

Wat moet ek my dokter vertel voordat ek Zithromax gebruik?

Vertel jou dokter van enige onderliggende gesondheidsprobleme, medikasies wat jy tans gebruik, en allergiese reaksies wat jy dalk het. Dit sal jou dokter help om te bepaal of Zithromax veilig vir jou is en die korrekte dosering vir jou toestand voorskryf.

Hoe lang moet ek Zithromax gebruik?

Volg die voorgeskrewe kursus van Zithromax soos deur jou dokter bepaal. Dit is belangrik om die volledige kursus te voltooi, selfs al voel jy beter vantevore. Die voltooing van die antibiotika voorkom die groei van weerstandbiedende bakterieë.

Wat moet ek doen as ek allergieë ervaar toe ek Zithromax gebruik?

As jy 'n allergieë reaksie op Zithromax ervaar, soos uitslag, swelling, of moeilikheid om asem te haal, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Skakel die noodhulpdienste in jou land in of gaan na die naaste hospitaal.

Kan ek ander medikasie saam met Zithromax gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter in te lig oor enige ander medikasie wat jy tans gebruik, insluitend voorskrif- en oor-die-toonbank produkte, voordat jy Zithromax begin neem. Sekere medikasies kan wisselwerking hê met Zithromax en die effektiwiteit daarvan beïnvloed.

Kan ek Zithromax gebruik as ek 'n lewer- of nierprobleem het?

Dit is belangrik om met jou dokter te praat as jy 'n lewer- of nierprobleem het voordat jy Zithromax gebruik. Jou dokter kan die dosering aanpas of alternatiewe behandeling voorstel om jou toestand te akkommodeer.


Zithromax Verwante Medikasies

 • Azithromycin (Azithromycin)
 • Azibact (Azithromycin) deur Unison Laboratories
 • Zeto (Azithromycin) deur Cadila Pharmaceuticals
 • Zithrocin (Azithromycin) deur Pfizer Limited


Verwante Medikasies aan Zithromax

Zithromax Properties

 • Conditions To Treat: Respiratory infections, Skin infections, Ear infections, Sexually transmitted infections
 • Clinical Use: Antibiotic
 • Spectrum Of Activity: Broad-spectrum
 • Mechanism Of Action: Inhibits protein synthesis in bacteria
 • Length Of Use: 7-10 days
 • Recommended Dosage: 500mg on day one, followed by 250mg daily for 4 days
 • Side Effects: Nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain

Zithromax Drug Class

How to Obtain Zithromax | Azithromycin via our Pharmacy Site

Acquiring Zithromax | Azithromycin from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Zithromax / Azithromycin pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Zithromax pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in providing high quality products and services. Our dedicated customer service is always available to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless happy customers from South Africa and beyond, you can purchase Zithromax | Azithromycin with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is seamless and every product meets the highest standards.

4.69/157
Zithromax

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Zithromax medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Zithromax that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Zithromax | Azithromycin can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.