Amoxil

Buy Amoxil
amoxil

$11.00

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Oral medication used to treat bacterial infections

Amoxil Information

Medication Information Leaflet for Amoxil

Common Use

Amoxil is a medication commonly used for the treatment of various bacterial infections. It is particularly effective against respiratory tract infections, skin and soft tissue infections, urinary tract infections, and certain types of sexually transmitted diseases.

Classification

Amoxil belongs to the class of medications called penicillin antibiotics. It works by stopping the growth of bacteria and fighting against the infection.

Generic Ingredient (availability in South Africa)

The generic ingredient of Amoxil is amoxicillin. Amoxicillin is widely available in South Africa under the brand name Amoxil, as well as other generic versions.

Certification Information (countries of approval)

Amoxil is approved by regulatory authorities in various countries, including South Africa. It has undergone rigorous testing and meets the necessary safety and efficacy standards set by these authorities.

Known Alternatives in South Africa

There are several alternatives to Amoxil available in South Africa for the treatment of bacterial infections. Some common alternatives include Augmentin, Cefuroxime, and Ciprofloxacin. It is important to consult with a healthcare professional to determine the most appropriate alternative based on individual circumstances.

Clinical Use

Amoxil is prescribed by healthcare professionals to treat a wide range of bacterial infections. It is important to take the medication exactly as directed and complete the full course of treatment to ensure the infection is completely eradicated.

Spectrum Of Activity

Amoxil has a broad spectrum of activity against many types of bacteria. It is effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria, including common pathogens such as Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, and Escherichia coli.

Drug interaction

Amoxil may interact with certain medications, including oral contraceptives, methotrexate, allopurinol, and probenecid. It is important to inform the healthcare professional about all the medications being taken to avoid any potential interactions.

Contraindications and Precautions

Amoxil is contraindicated in individuals who have a known allergy to penicillin antibiotics or any of its components. It should be used with caution in patients with a history of liver or kidney disease. It is important to discuss any known allergies or medical conditions with a healthcare professional before taking Amoxil.

Possible side effect(s)

Common side effects of Amoxil may include nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain, and skin rash. If any side effects persist or become severe, it is important to seek medical attention. Serious allergic reactions are rare but can occur and require immediate medical attention.

Dosage and Directions

The dosage of Amoxil and the duration of treatment will vary depending on the specific infection being treated and individual patient factors. It is important to follow the prescribed dosage and directions provided by the healthcare professional. Do not adjust the dosage without consulting a healthcare professional.

Missed dose and Overdose

If a dose of Amoxil is missed, it should be taken as soon as remembered. However, if it is close to the time for the next dose, the missed dose should be skipped. Taking a double dose to make up for a missed dose is not recommended. In case of an overdose, medical attention should be sought immediately.

Storage

Amoxil should be stored at room temperature, away from moisture and heat. It should be kept out of reach of children and pets. Do not use Amoxil after the expiration date printed on the packaging.

Known Non-standard Use

Apart from its standard use as an antibiotic, Amoxil is sometimes prescribed as a prophylactic treatment to prevent certain infections in individuals at risk, such as those undergoing dental procedures or surgery. The non-standard use of Amoxil should only be done under the supervision and guidance of a healthcare professional.

Patient Considerations

Patients with known allergies to penicillin antibiotics or with a history of allergic reactions should inform the healthcare professional before starting Amoxil. It is important to provide a complete medical history, including any previous antibiotic use, to ensure safe and effective treatment.

Breastfeeding and Pregnancy

Amoxil is generally considered safe for use during pregnancy and breastfeeding. However, it is important to consult with a healthcare professional before taking any medication while pregnant or breastfeeding to assess the potential risks and benefits.

Possible Risks

Amoxil carries a small risk of allergic reactions, ranging from mild skin rashes to severe anaphylaxis. It is important to seek immediate medical attention if any signs of an allergic reaction, such as difficulty breathing or swelling of the face, are experienced. Additionally, overuse or misuse of antibiotics can lead to antibiotic resistance, which can make future infections more difficult to treat. It is important to take Amoxil only as prescribed and not to share the medication with others.


Amoxil FAQ (In afrikaans)

Wat is Amoxil?

Amoxil is 'n antibiotikum wat gebruik word om verskillende infeksies te behandel. Dit behoort tot 'n groep geneesmiddels wat bekend staan as penicilliene.

Watter tipe infeksies word deur Amoxil behandel?

Amoxil word gebruik om 'n verskeidenheid infeksies te behandel, insluitend respiratoriese infeksies, blaasinfeksies, skin infeksies, oor infeksies en ander bakteriële infeksies.

Wat is die aanbevole dosis Amoxil?

Die aanbevole dosis Amoxil kan verskil, afhangende van die tipe infeksie en die ouderdom van die pasiënt. Dit is belangrik om die aanwysings van jou dokter op te volg en nie die dosering te oorskry nie.

Wat is die moontlike newe-effekte van Amoxil?

Sommige moontlike newe-effekte van Amoxil kan insluit: maagpyn, hardlywigheid, diarree, veluitslag, jeuk, huidswelsel en allergiese reaksies. As jy enige newe-effekte ervaar, moet jy jou dokter inlig.

Kan ek Amoxil met ander medikasie neem?

Dit is belangrik om jou dokter te raadpleeg voordat jy Amoxil met ander medikasie neem. Sekere medikasies kan wisselwerking hê met Amoxil en die effektiwiteit daarvan verminder of newe-effekte veroorsaak.

Hoe lank neem dit voordat Amoxil werk?

Die tydsduur voordat Amoxil begin werk, kan wissel. Dit hang af van die tipe infeksie wat behandel word en die individu se reaksie op die medikasie. Dit is belangrik om die volle voorgeskrewe behandelingsduur te voltooi, selfs as simptome verbeter voel.

Mag ek Amoxil gebruik as ek swanger is?

Jy moet jou dokter inlig as jy swanger is of beplan om swanger te raak voordat jy Amoxil gebruik. Die dokter kan die moontlike risiko's en voordele evalueer voordat 'n besluit geneem word.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis Amoxil vergeet het?

As jy 'n dosis Amoxil vergeet het, neem dit so gou as moontlik in. As dit egter naby die tyd van jou volgende dosis is, slaan die gemiste dosis oor en gaan voort met die voorgeskrewe skedule. Neem nie 'n dubbele dosis in om 'n gemiste dosis in te haal nie.

Hoe moet ek Amoxil stoor?

Amoxil moet by kamertemperatuur weg van hitte en vog gestoor word. Hou dit buite die bereik van kinders en maak slegs die verpakking oop wanneer jy dit gebruik.

Wat moet ek doen as ek 'n allergiese reaksie op Amoxil het?

As jy enige teken van 'n allergiese reaksie op Amoxil ervaar, soos beneusing, geswelde gesig, kortasemheid of uitslag, moet jy onmiddellike mediese hulp soek. Dit kan dui op 'n ernstige allergie vir die medikasie.

Kan ek Amoxil vir 'n lang tydperk gebruik?

Amoxil behoort in beginsel slegs vir 'n voorgeskrewe tydperk gebruik te word. Dit is belangrik om jou dokter se aanwysings te volg en nie die medikasie langer as voorgeskryf te gebruik nie, tensy anders geadviseer deur die dokter.

Hoe vinnig sal ek verbeter nadat ek Amoxil begin gebruik het?

Die tydsduur voordat jy verbeter nadat jy Amoxil begin gebruik het, kan wissel. Soms kan simptome binne 'n paar dae begin verbeter, terwyl dit vir ander langer tydperke kan neem. As jou simptome aanhou of as jy enige bekommernis het, raadpleeg asseblief jou dokter.

Wat moet ek doen as ek 'n oordosis Amoxil neem?

As jy dink jy het 'n oordosis Amoxil geneem, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Dit kan gevaarlik wees en spesifieke mediese behandeling mag benodig word.

Kan ek Amoxil gebruik as ek 'n allergiese reaksie op penicillien gehad het?

As jy voorheen 'n allergiese reaksie op penicillien gehad het, moet jy dit aan jou dokter rapporteer voordat jy Amoxil gebruik. Die dokter sal die moontlike risiko's en alternatiewe medikasie oorweeg.

Wat moet ek doen as ek 'n maagpyn na die gebruik van Amoxil ervaar?

As jy na die gebruik van Amoxil maagpyn ervaar, kan dit aangedui word dat jou maag geïrriteerd is. Dit kan help om die medikasie met kos in te neem of om jou dokter te raadpleeg vir aanvullende aanbevelings.

Is daar enige spesiale aanwysings vir die gebruik van Amoxil by kinders?

Die dosis en gebruiksinstruksies vir kinders kan verskil van volwassenes. Dit is belangrik om die aanwysings van die dokter te volg wat rekening hou met die ouderdom en gewig van die kind.


Amoxil Verwante Medikasies

 • Augmentin (Amoxicillin/clavulanic acid) deur SmithKline Beecham Pharmaceuticals
 • Clamoxyl (Amoxicillin) deur Bristol-Myers Squibb
 • Trimox (Amoxicillin) deur Sandoz Pharmaceuticals
 • Moxatag (Amoxicillin) deur MiddleBrook Pharmaceuticals


Verwante Medikasies aan AmoxilAmoxil Ordering Information

Can I order Amoxil online in South Africa?

Yes, you can order Amoxil online in South Africa. Amoxil is available from various trusted and reputable online pharmacies such as ours. To buy Amoxil in our drugstore, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Amoxil in South Africa without a prescription?

One can legally order Amoxil online in South Africa via overseas online pharmacy. The order is legal as it originates from outside South Africa and is subject to the laws of the country where it is sold.

Where can I safely purchase Amoxil online in South Africa?

You can order Amoxil online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are known and trusted network of branded and generic medicine suppliers dealing on the market of South Africa since 2014.

Amoxil Properties

 • Conditions To Treat: Bacterial infections
 • Clinical Use: Penicillin antibiotic
 • Spectrum Of Activity: Narrow spectrum
 • Mechanism Of Action: Inhibits bacterial cell wall synthesis
 • Length Of Use: Short-term use, less than 2 weeks
 • Recommended Dosage: 250-500 mg orally three times daily
 • Side Effects: Nausea, diarrhea, rash

Amoxil Drug Class

How to Obtain Amoxil | Amoxicillin via our Pharmacy

Acquiring Amoxil | Amoxicillin from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Amoxil / Amoxicillin pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Amoxil pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in providing high quality products and services. Our dedicated customer service is always available to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless happy customers from South Africa and beyond, you can purchase Amoxil | Amoxicillin with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is seamless and every product meets the highest standards.

4.75/162
Amoxil

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Amoxil medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Amoxil that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Amoxil | Amoxicillin can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.