Allopurinol

Buy Allopurinol
allopurinol

$30.90

Used to prevent gout attacks and kidney stones

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Allopurinol Information

Medication Information Leaflet: Allopurinol

Common Use

Allopurinol is a medication commonly used to treat gout, a type of arthritis caused by an excess build-up of uric acid in the body. It is also used to prevent kidney stones and to manage high levels of uric acid in patients receiving cancer treatment.

Classification

Allopurinol belongs to a class of medications called xanthine oxidase inhibitors. It works by reducing the production of uric acid in the body, thereby preventing the formation of uric acid crystals.

Generic Ingredient (availability in South Africa)

The generic ingredient of Allopurinol is allopurinol itself. It is widely available in South Africa under various brand names.

Certification Information (countries of approval)

Allopurinol has been approved by regulatory authorities in several countries, including the United States (FDA approved), Canada, the United Kingdom, Australia, and South Africa (SAHPRA approved).

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, there are alternative medications available that can be used to treat gout or manage high uric acid levels. Some of the commonly prescribed alternatives include Febuxostat, Probenecid, and Colchicine. However, the choice of medication depends on the individual's specific condition and the recommendation of their healthcare provider.

Clinical Use

Allopurinol is primarily used for the treatment and prevention of gout attacks. It helps to lower uric acid levels in the blood and prevent the formation of uric acid crystals in the joints. It can also be used to prevent kidney stones caused by high uric acid levels.

Spectrum Of Activity

Allopurinol mainly targets the production of uric acid in the body. By inhibiting the enzyme xanthine oxidase, it reduces the conversion of purines into uric acid, thereby reducing uric acid levels in the blood.

Drug Interaction

Allopurinol may interact with certain medications, including azathioprine and mercaptopurine. It can enhance their effect and may require dosage adjustments. It is important to inform your healthcare provider about all medications you are currently taking to avoid potential drug interactions.

Contraindications and Precautions

Allopurinol is contraindicated in individuals with a known hypersensitivity to the medication. It should also be used with caution in patients with impaired kidney or liver function. It is important to consult with a healthcare professional before starting allopurinol to ensure it is safe and appropriate for you.

Possible Side Effect(s)

Common side effects of allopurinol may include skin rash, itching, diarrhea, nausea, and dizziness. Serious side effects such as severe allergic reactions are rare but can occur. If you experience any unusual or severe side effects, it is important to seek medical attention immediately.

Dosage and Directions

The dosage of allopurinol will vary depending on the individual's condition and the severity of gout or hyperuricemia. It is typically started at a low dose and gradually increased as necessary. The medication is usually taken once daily, with or after a meal, along with plenty of fluids. It is important to follow the dosage instructions provided by your healthcare provider.

Missed Dose and Overdose

If you miss a dose of allopurinol, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and continue with your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed dose. In case of an overdose, seek immediate medical attention or contact a poison control center.

Storage

Allopurinol should be stored at room temperature, away from moisture and heat. Keep it out of reach of children and pets. Do not use the medication if it has expired or shows signs of deterioration.

Known Non-standard Use

Although allopurinol is primarily used for gout and high uric acid levels, there have been studies exploring its potential use in other conditions such as certain types of cancer or heart diseases. However, these uses are not considered standard or widely accepted, and further research is needed.

Patient Considerations

Before starting allopurinol, it is important to inform your healthcare provider about any other medical conditions you have, including kidney or liver problems. Allopurinol may require dosage adjustments or close monitoring in such cases.

Breastfeeding and Pregnancy

Allopurinol should be used with caution during pregnancy or while breastfeeding. It is important to discuss the potential risks and benefits with your healthcare provider before using this medication if you are pregnant or breastfeeding.

Possible Risks

As with any medication, there are potential risks associated with the use of allopurinol. Some individuals may experience severe allergic reactions or hypersensitivity, which can be life-threatening. It is important to be aware of the signs of an allergic reaction and seek immediate medical attention if they occur.

Please note that this information leaflet provides general information about allopurinol and does not replace the advice of a healthcare professional. Always consult with a healthcare provider or pharmacist for personalized guidance and to ensure the safe and effective use of allopurinol.


Allopurinol FAQ (In afrikaans)

Wat is Allopurinol?

Allopurinol is 'n medikasie wat gebruik word om hoë uriensuurspieëls in die bloed te verlaag. Dit help verhoed die vorming van urinekristalle wat in die gewrigte kan ophoop en jigs veroorsaak.

Wat is die aanbevole dosis Allopurinol?

Die aanbevole dosis Allopurinol vir volwassenes is gewoonlik 100-300 mg per dag, verdeel oor verskillende dosisse. Dit is belangrik om die instruksies van jou dokter te volg en die voorgeskrewe dosis nie te oorskry nie.

Hoe werk Allopurinol?

Allopurinol werk deur die inhibering van 'n ensiem wat bekend staan as xantienoksiedase. Hierdie ensiem is verantwoordelik vir die omskakeling van purienes in die liggaam na ursuur. Deur die inhibering van hierdie ensiem, verminder Allopurinol die produksie van ursuur en help dit om uraatkristalle in die gewrigte te voorkom.

Wanneer moet ek Allopurinol neem?

Jy moet Allopurinol neem soos voorgeskryf deur jou dokter. Dit word gewoonlik een keer per dag geneem, met of sonder kos. Dit is belangrik om dit op dieselfde tyd elke dag in te neem om konsekwente bloedvlakke te handhaaf.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis van Allopurinol gemis het?

As jy 'n dosis Allopurinol gemis het, neem dit dan so gou as moontlik in. As dit egter naby aan die tyd vir die volgende dosis is, slaan die gemiste dosis oor en gaan voort met jou normale dosisskedule. Moenie 'n dubbele dosis neem om 'n gemiste dosis in te haal nie.

Kan ek Allopurinol tydens swangerskap gebruik?

Dit is belangrik om die risiko's en voordele met jou dokter te bespreek voordat jy Allopurinol tydens swangerskap gebruik. Alhoewel Allopurinol gewoonlik nie aanbeveel word nie, kan jou dokter 'n besluit neem op grond van jou spesifieke situasie.

Wat is die moontlike newe-effekte van Allopurinol?

Die algemene newe-effekte van Allopurinol sluit in rugpyn, maagpyn, kopseer, duiseligheid en veluitslag. In seldsame gevalle kan dit meer ernstige newe-effekte veroorsaak, soos lewerversaking of 'n allergie. As jy enige newe-effekte ervaar, kontak asseblief jou dokter.

Kan ek alkohol drink terwyl ek Allopurinol neem?

Dit word nie aanbeveel om oormatige hoeveelhede alkohol te drink terwyl jy Allopurinol neem nie, aangesien alkohol die effek van die medikasie kan beïnvloed. Matige alkoholgebruik kan egter meestal veilig wees. Praat met jou dokter as jy enige bekommernisse het.

Moet ek my eetgewoontes verander terwyl ek Allopurinol neem?

Jou dokter kan spesifieke aanbevelings vir jou dieet maak as jy Allopurinol neem. Dit sluit gewoonlik in om alkohol- en purienryke voedsel te vermy, soos rooi vleis, vis, vet en gegeurde kosse. Moenie jou dieet verander sonder om met jou dokter te praat nie.

Hoe lank neem dit voordat Allopurinol begin werk?

Allopurinol begin gewoonlik binne 'n paar dae tot 'n paar weke na die begin van die behandeling werk. Dit kan egter langer duur voordat jy die volle voordeel van die medikasie ervaar. Volg altyd die aanwysings van jou dokter en hou aan met die geneesmiddel selfs as jy verbetering opmerk.

Kan ek my dosis Allopurinol verhoog as ek nie verbetering ondervind nie?

Moenie jou dosis Allopurinol self verhoog sonder instruksies van jou dokter nie. Dit is belangrik om aan jou voorgeskrewe dosis te bly en jou dokter te raadpleeg as jy nie verbetering ondervind nie. Jou dokter kan nodig wees om ander behandelingsopties te oorweeg.

Wat doen ek as ek versekeringsdekking nodig het vir Allopurinol?

As jy versekeringsdekking nodig het vir Allopurinol, kontak jou mediese skema of versekeringsmaatskappy om uit te vind of dit onder jou dekking val. Hulle kan jou inlig oor die prosedures en vereistes om aanspraak te maak vir die medikasie.

Is Allopurinol beskikbaar sonder 'n voorskrif?

Nee, Allopurinol is nie beskikbaar sonder 'n voorskrif nie. Dit is 'n voorgeskrewe medikasie wat slegs deur 'n gekwalifiseerde dokter voorgeskryf kan word.

Wat moet ek doen as ek perongeluk te veel Allopurinol geneem het?

As jy per ongeluk te veel Allopurinol geneem het, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Bel jou plaaslike gifinligtingsentrum of gaan na die naaste hospitaal. Neem die oorskotmedikasie en die medisynevoubavonds vir hul verwysing saam.

Kan ek Allopurinol gebruik as ek 'n lewernprobleem het?

Allopurinol moet versigtig gebruik word as jy 'n lewernprobleem het. Dit kan nodig wees om jou dosis aan te pas of ander mediese opvolgwerk te doen om die regte behandeling vir jou situasie te verseker. Raadpleeg asseblief jou dokter vir meer inligting.

Watter medikasies kan interaksies hê met Allopurinol?

Sommige medikasies, soos aminopenisillien en tiopurienante, kan interaksies hê met Allopurinol en die effektiwiteit daarvan beïnvloed. Dit is belangrik om jou dokter van alle medikasies, insluitend voorskrif en oor-die-toonbank medikasies, in te lig voordat jy met Allopurinol begin.


Allopurinol Verwante Medikasies

 • (Allopurinol) deur Aspen Pharmaceuticals
 • (Allopurinol) deur Alpha-Pharmaceuticals
 • (Allopurinol) deur Cipla Medpro


Verwante Medikasies aan AllopurinolAllopurinol Purchasing Information

Can One purchase Allopurinol online in South Africa?

Yes, you can purchase Allopurinol online in South Africa. Allopurinol is available from various reputable online pharmacies such as ours. To order Allopurinol in our online drugstore, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Allopurinol in South Africa without a prescription?

One can legally order Allopurinol online in South Africa via overseas online pharmacy. This order is lawful because it is placed from outside South Africa and adheres to the regulations of the country from which it is sold.

Where can I safely buy Allopurinol online in South Africa?

You can purchase Allopurinol online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are established and trusted network of suppliers for branded and generic medications operating in the South Africa market since 2014.

Allopurinol Properties

 • Conditions To Treat: Gout, uric acid kidney stones
 • Clinical Use: Reduces uric acid levels in the body
 • Spectrum Of Activity: Prevents the formation of uric acid crystals
 • Mechanism Of Action: Inhibits the enzyme xanthine oxidase
 • Length Of Use: Depends on the condition being treated
 • Recommended Dosage: 100 to 300mg per day
 • Side Effects: Nausea, vomiting, diarrhea, rash

How to Purchase Allopurinol through our Online Drugstore

Procuring Allopurinol from our online med store is effortless. Just select the desired dosage and quantity showcased. The cost of your pick updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more pills or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Allopurinol / Allopurinol pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Allopurinol pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Drugstore, customer satisfaction is paramount. We take pride in offering premier products and services. Our dedicated helpdesk is always ready to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless pleased customers from South Africa and beyond, you can buy Allopurinol with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is hassle-free and every product meets the highest standards.

4.75/121
Allopurinol

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Allopurinol medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Allopurinol that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Allopurinol can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.