Ivermectin

Buy Ivermectin
Ivermectin

$38.20

Stromectol is a medication used to treat parasitic infections such as scabies and lice

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Ivermectin Information

Common Use

Stromectol is a medication widely used in the treatment of certain parasitic infections. It is primarily used to treat conditions caused by parasites such as mites and lice. Stromectol is most commonly prescribed for the treatment of river blindness (onchocerciasis) and intestinal strongyloidiasis.

Classification

Stromectol belongs to the class of medications known as antiparasitic agents. It is specifically classified as an anthelmintic, which means it is used to treat infections caused by parasitic worms.

Generic Ingredient (Availability in South Africa)

The generic ingredient in Stromectol is ivermectin. Ivermectin is available in South Africa under the trade name Stromectol.

Certification Information (Countries of Approval)

Stromectol (ivermectin) is approved for use in various countries worldwide. It has been certified and approved by regulatory authorities such as the United States Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA). It is also approved for use in South Africa by the South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA).

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, there are several alternatives to Stromectol for the treatment of parasitic infections. Some common alternatives include Albendazole, Mebendazole, and Diethylcarbamazine. It is important to consult a healthcare professional to determine the most suitable alternative based on the specific condition and individual medical history.

Clinical Use

Stromectol is used clinically to treat various parasitic infections. It is effective in eliminating the parasites and relieving symptoms associated with these infections. It is important to follow the prescribed dosage and directions provided by a healthcare professional for safe and effective use.

Spectrum of Activity

Stromectol exhibits a broad spectrum of activity against various parasites. It is effective against certain types of parasitic worms, including filarial worms and intestinal worms. It works by causing paralysis and death of the parasites, ultimately eliminating the infection.

Drug Interaction

Stromectol can interact with certain medications, including those used to treat seizures (anticonvulsants) and blood-thinning medications (anticoagulants). It is important to inform a healthcare professional about all medications being taken, including prescription, over-the-counter, and herbal products, to avoid any potential drug interactions.

Contraindications and Precautions

Stromectol should be used with caution or avoided in individuals with a known hypersensitivity or allergy to ivermectin or any other ingredients in the medication. It is also important to discuss any pre-existing medical conditions or ongoing treatments with a healthcare professional before using Stromectol.

Possible Side Effect(s)

Common side effects of Stromectol may include headache, dizziness, nausea, vomiting, diarrhea, and skin rash. These side effects are generally mild and may subside with continued use. However, if any severe or persistent side effects occur, it is important to seek medical attention.

Dosage and Directions

The dosage and directions for Stromectol will vary depending on the specific condition being treated and the individual patient. It is important to precisely follow the instructions provided by a healthcare professional. The medication is typically taken orally with a full glass of water on an empty stomach, unless otherwise directed.

Missed Dose and Overdose

If a dose of Stromectol is missed, it should be taken as soon as remembered. However, if it is close to the time for the next scheduled dose, the missed dose should be skipped. Taking a double dose to make up for a missed dose is not recommended. In case of an overdose, immediate medical attention should be sought.

Storage

Stromectol should be stored at room temperature, away from moisture and heat. It should be kept out of the reach of children and pets. The medication should be stored in its original packaging and discarded properly after the expiration date.

Known Non-standard Use

Apart from the approved clinical uses, Stromectol has been investigated for its potential in the treatment of other conditions such as scabies and head lice. However, the use of Stromectol for such purposes should only be done under the guidance of a healthcare professional.

Patient Considerations

Before using Stromectol, patients should inform their healthcare professional about any pre-existing medical conditions, including liver disease or immune system disorders. The medication may not be suitable for individuals with certain health conditions.

Breastfeeding and Pregnancy

Stromectol should be used with caution during pregnancy and breastfeeding. It is important to discuss the potential risks and benefits with a healthcare professional before using the medication.

Possible Risks

Stromectol, like any medication, may carry certain risks. These risks may include allergic reactions, potential drug interactions, and the occurrence of side effects. It is important to carefully consider these risks and discuss them with a healthcare professional before starting therapy with Stromectol.


Ivermectin FAQ (In afrikaans)

Wat is die werkingswyse van Stromectol?

Stromectol bevat die aktiewe bestanddeel ivermektien, wat behoort tot 'n groep medisyne wat bekend staan as antiparasitêre middels. Dit werk deur die doodmaak van die parasiete wat verantwoordelik is vir die infeksie.

Hoe moet ek Stromectol neem?

Dit is belangrik om die voorskrif van jou dokter te volg en die aanwysings op die etiket te lees. Die algemene dosering vir volwassenes is gewoonlik een enkele dosis van 200 mikrogram per kilogram liggaamsgewig.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis van Stromectol vergeet het?

As jy 'n dosis van Stromectol vergeet het, neem dit so gou as moontlik in. As dit egter naby aan jou volgende skeduleerde dosis is, slaan die gemiste dosis oor en hervat jou normale doseringsskedule.

Watter newe-effekte kan ek verwag wanneer ek Stromectol gebruik?

Die algemene newe-effekte van Stromectol kan insluit maagongemak, duiseligheid, slaaploosheid, spierpyn, en veluitslag. Dit is belangrik om enige newe-effekte met jou dokter te bespreek.

Kan ek Stromectol saam met ander medisyne gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter te vertel oor enige ander medisyne wat jy gebruik voordat jy Stromectol begin neem. Sekere medisyne kan met Stromectol interaksies hê en die effektiwiteit daarvan verminder.

Hoe lank duur dit voordat Stromectol begin werk?

Stromectol begin gewoonlik binne 'n paar uur nadat dit geneem is, te werk. Die werkingstyd kan egter wissel afhangende van die individu se liggaam en die tipe infeksie wat behandel word.

Mag ek alkohol drink terwyl ek Stromectol gebruik?

Dit word aanbeveel om alkohol te vermy terwyl jy Stromectol gebruik, aangesien dit die newe-effekte van die medisyne kan vererger.

Is Stromectol veilig vir swanger vroue?

Dit is belangrik vir swanger vroue om met hul dokter te praat voordat hulle Stromectol gebruik, aangesien die veiligheid van die medisyne vir swangerskap nie ten volle vasgestel is nie.

Wat moet ek doen as ek oordosering van Stromectol vermoed?

As jy vermoed dat jy te veel Stromectol geneem het, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Skakel jou dokter of die naaste hospitaal vir advies.

Hoelank bly Stromectol in my stelsel?

Die halflewe van Stromectol in die liggaam is ongeveer 12 uur. Dit beteken dat dit binne 24 tot 36 uur na inname uit die stelsel verwyder word.

Is 'n voorskrif nodig vir die aankoop van Stromectol?

Ja, Stromectol is 'n voorskrifmedisyne en dit kan slegs deur 'n gekwalifiseerde dokter voorgeskryf word.

Watter tipes parasiete kan met Stromectol behandel word?

Stromectol kan gebruik word vir die behandeling van parasitiese infeksies soos rivierblindheid, strongyloïde stercoralis-infeksies, tering en skurft.

Hoe stoor ek Stromectol?

Dit is belangrik om Stromectol by kamertemperatuur weg te hou van hitte en vog. Bewaar die medisyne uit die bereik van kinders en troeteldiere.

Wat is die prys van Stromectol in Suid-Afrika?

Die prys van Stromectol kan wissel afhangend van die apteek en die voorskrif van jou dokter. Dit kan raadsaam wees om apteke te kontak vir spesifieke prysinligting.

Kan ek Stromectol aan kinders gee?

Stromectol is veilig vir kinders as dit korrek voorgeskryf en gedoseer word deur 'n dokter. Dit moet egter slegs onder toesig van 'n volwassene gebruik word.


Ivermectin Verwante Medikasies

 • Mectizan (Ivermectin) deur Merck & Co., Inc.
 • Sklice (Ivermectin) deur Sanofi
 • Soolantra (Ivermectin) deur Galderma Laboratories, L.P.
 • Ivermax (Ivermectin) deur Le Vet Beheer B.V.


Verwante Medikasies aan IvermectinStromectol Ordering Information

Can I order Stromectol online in South Africa?

Yes, you can order Stromectol online in South Africa. Stromectol is available from various trusted and reputable online pharmacies such as ours. To buy Stromectol in our drugstore, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Stromectol in South Africa without a prescription?

One can legally order Stromectol online in South Africa via overseas online pharmacy. The order is legal as it originates from outside South Africa and is subject to the laws of the country where it is sold.

Where can I safely purchase Stromectol online in South Africa?

You can order Stromectol online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are known and trusted network of branded and generic medicine suppliers dealing on the market of South Africa since 2014.

Ivermectin Properties

 • Conditions To Treat: Scabies, Lice
 • Clinical Use: Antiparasitic
 • Spectrum Of Activity: Broad-spectrum
 • Mechanism Of Action: Binds to nerve and muscle cells of parasites, causing paralysis and death
 • Length Of Use: 1-2 days
 • Recommended Dosage: 200mcg/kg as a single dose
 • Side Effects: Nausea, dizziness, headache

Ivermectin Drug Class

How to Obtain Ivermectin | Ivermectin via our Online Pharmacy

Acquiring Ivermectin | Ivermectin from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Ivermectin / Ivermectin pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Ivermectin pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in providing high quality products and services. Our dedicated customer service is always available to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless happy customers from South Africa and beyond, you can purchase Ivermectin | Ivermectin with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is seamless and every product meets the highest standards.

4.73/133
Ivermectin

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Ivermectin medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Ivermectin that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Ivermectin | Ivermectin can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.