Propecia

Buy Propecia
propecia

$12.98

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Propecia is a medication that is used to treat male pattern baldness by inhibiting the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT), which is responsible for hair loss

Propecia Information

Common Use

Propecia is a medication primarily used for the treatment of male pattern hair loss also known as androgenetic alopecia. It is an oral medication that helps to slow down hair loss and stimulate hair regrowth in men.

Classification

Propecia belongs to a class of medications called 5-alpha-reductase inhibitors. It specifically inhibits the enzyme 5-alpha-reductase, which converts testosterone into dihydrotestosterone (DHT). By reducing DHT levels, Propecia helps to prevent hair follicle shrinkage and hair loss.

Generic Ingredient (availability in South Africa)

The generic ingredient of Propecia is finasteride. In South Africa, finasteride is available as a generic medication under different brand names. These generic versions contain the same active ingredient and have the same efficacy as Propecia but may be more affordable.

Certification Information (countries of approval)

Propecia (finasteride) is approved by regulatory authorities in various countries, including the United States, the United Kingdom, Canada, and South Africa. In South Africa, it is approved by the South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA). The approval by these authorities ensures that Propecia meets the necessary safety and efficacy standards.

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, there are other medications available as alternatives to Propecia for the treatment of male pattern hair loss. These alternatives may include minoxidil, another commonly used medication for hair loss. It is important to consult with a healthcare professional to determine the most suitable alternative based on individual needs and medical history.

Clinical Use

Propecia is clinically used to treat male pattern hair loss in men. It is not recommended for use in women or children. The medication is typically prescribed to men who have experienced hair thinning or hair loss on the top and front of the scalp.

Spectrum Of Activity

The primary spectrum of activity of Propecia is on reducing hair loss and stimulating hair regrowth in men with male pattern hair loss. It specifically targets hair loss caused by the effects of DHT on hair follicles.

Drug Interaction

Propecia may interact with certain medications, including those used for the treatment of prostate conditions. It is important to inform the healthcare professional about all the medications being taken to avoid any potential drug interactions.

Contraindications and Precautions

Propecia is contraindicated in women and children. It should not be used by women who are pregnant or planning to become pregnant, as it may cause harm to the developing fetus. Additionally, individuals with a known allergy to finasteride or any of the other ingredients in Propecia should avoid its use.

Possible Side Effect(s)

Some potential side effects of Propecia may include decreased libido, decreased ejaculate volume, and erectile dysfunction. These side effects are generally rare and reversible upon discontinuation of the medication. If any persistent or severe side effects are experienced, it is important to consult a healthcare professional.

Dosage and Directions

The recommended dosage of Propecia for the treatment of male pattern hair loss is 1 mg per day. It is usually taken orally, with or without food. It may take several months of continuous use to see noticeable hair regrowth, and the medication needs to be taken regularly to maintain its beneficial effects.

Missed Dose and Overdose

If a dose of Propecia is missed, it should be taken as soon as remembered. However, if it is almost time for the next dose, the missed dose should be skipped and the regular dosing schedule should be resumed. Taking a double dose or increasing the frequency of dosing should be avoided. In case of an overdose, immediate medical attention should be sought.

Storage

Propecia should be stored at room temperature, away from moisture and heat. It should be kept out of reach of children and pets. Proper disposal methods should be followed for unused or expired medication.

Known Non-standard Use

There are no known non-standard uses of Propecia beyond its approved indication for male pattern hair loss.

Patient Considerations

Patients using Propecia should be aware that it may take time to see visible results, and consistent daily use is necessary for optimal efficacy. It is important to follow the prescribed dosage and directions provided by the healthcare professional and not to exceed the recommended dose.

Breastfeeding and Pregnancy

Propecia should not be used by women, especially those who are pregnant or planning to become pregnant. The medication may cause harm to the developing fetus. Women of childbearing age should use effective contraception methods while their male partner is taking Propecia.

Possible Risks

Propecia is generally well-tolerated, but like any medication, it carries some potential risks. These may include the rare occurrence of sexual side effects such as decreased libido, decreased ejaculate volume, and erectile dysfunction. It is important to discuss any concerns or potential risks with a healthcare professional before starting treatment with Propecia.


Propecia FAQ (In afrikaans)

Hoe werk Propecia?

Propecia bevat die aktiewe bestanddeel finasteried. Dit werk deur die omskakeling van testosteroon na dihidrotestosteroon (DHT) te verhoed. DHT is 'n hormoon wat die haarmfollikels aanval en veroorsaak dat die hare dunner word. Deur die produksie van DHT te verminder, help Propecia om die haargroei te bevorder en die verswakking van die hare te stop.

Hoe moet ek Propecia gebruik?

Propecia moet volgens die voorskrif van 'n dokter geneem word. Die aanbevole dosis vir mans is een tablet (1 mg) per dag, met of sonder kos. Dit moet vir 'n lang tydperk geneem word om optimale resultate te verkry. As u twyfel oor hoe om Propecia te gebruik, raadpleeg asseblief u dokter.

Wat is die moontlike newe-effekte van Propecia?

Die algemeenste newe-effekte van Propecia sluit in 'n afname in die seksuele vermoë, verminderde libido, ernstige valsitasie, en swak ereksies. Dit is belangrik om enige newe-effekte wat jy ervaar met jou dokter te bespreek. Daar is ook 'n klein risiko van ernstige newe-effekte soos allergieë, swelsel van die gesig of keel, en depressie. As jy enige van hierdie simptome ervaar, moet jy onmiddellik mediese hulp soek.

Hoe lank duur dit voordat Propecia begin werk?

Dit kan tot drie maande of langer duur voordat jy die volle voordele van Propecia begin sien. Propecia bevorder die haargroei deur die haarfollikels te herstel en te versterk, maar dit neem tyd vir die hare om te groei. Dit is belangrik om geduldig te wees en om Propecia volgens die voorskrif te bly neem.

Kan Propecia gebruik word deur vroue?

Propecia is slegs vir gebruik deur mans. Dit is nie geskik vir vroue of kinders nie. Vroue wat swanger is of wat kan swanger raak, moet vermy om Propecia te gebruik. As jy 'n vrou is en belangstel in 'n haargroei-behandeling, moet jy met jou dokter praat oor alternatiewe opsies.

Kan ek Propecia saam met ander medikasie gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter te laat weet van enige ander medikasie wat jy neem, insluitend voorskrifmedikasie, oor-die-toonbank medikasie en aanvullings. Daar is 'n moontlikheid dat Propecia kan interaksie hê met ander medikasie, wat kan lei tot newe-effekte of verminderde effektiwiteit van een of beide produkte.

Kan ek Propecia gebruik as ek allergieë het?

As jy bekend is met allergieë vir finasteried of enige ander bestanddele in Propecia, moet jy dit nie gebruik nie. As jy nie seker is of jy allergieë het nie, kan jy met jou dokter praat om toetsing te reël. Dit is belangrik om enige allergieë te bespreek voordat jy Propecia gebruik.

Kan ek Propecia aanlyn koop?

Ja, dit is moontlik om Propecia aanlyn te koop. Daar is verskeie webwerwe en aanlyn apteke wat die medikasie aanbied. Dit is egter belangrik om versigtig te wees en om slegs by betroubare bronne te koop. Sorg dat jy 'n legitieme en geregistreerde apteek kies en dat hulle jou met 'n geldige voorskrif voorsien.

Wat is die koste van Propecia?

Die koste van Propecia kan wissel afhangende van waar jy dit koop en die hoeveelheid wat jy benodig. Dit is 'n voorskrifmedikasie, wat beteken dat die koste deur jou mediese versekering gedek kan word, afhangende van jou versekeringsplan. As jy nie versekeringsdekking het nie, kan die koste varieer van apteek tot apteek. Dit is raadsaam om pryse te vergelyk voordat jy Propecia koop.

Kan Propecia my seksuele vermoë beïnvloed?

Ja, een van die potensiële newe-effekte van Propecia is 'n afname in die seksuele vermoë. Sommige mans kan 'n afname in libido, probleme met ereksies of ander seksuele disfunksies ervaar. As jy enige veranderinge in jou seksuele vermoë opmerk na die gebruik van Propecia, moet jy dit met jou dokter bespreek.

Wat maak Propecia 'n effektiewe behandeling vir haarverlies?

Propecia is 'n effektiewe behandeling vir haarverlies omdat dit die oorsaak van manlike kaalheid teiken. Deur die produksie van DHT te verminder, bevorder Propecia die hergroei en verdikking van die haargroei. Dit versterk die haarfollikels en vertraag die doflê van die hare, wat lei tot hervatting van 'n vol en gesonder haargroei.

Kan Propecia gebruik word vir ander tipe haarverlies?

Propecia is spesifiek ontwerp vir die behandeling van manlike kaalheid, wat medies bekend staan as androgenetiese alopesie. Dit is nie bedoel vir die behandeling van ander tipe haarverlies nie. As jy ander tipe haarverlies ondervind, moet jy met jou dokter praat om die beste behandeling vir jou situasie te bepaal.

Hoe verbygaande is die resultate van Propecia?

Die resultate van Propecia is gewoonlik verbygaand, wat beteken dat as jy stop om die medikasie te neem, kan jy geleidelik die herwonne hare verloor. Dit is belangrik om Propecia volgens die voorskrif te bly neem vir langdurige resultate. As jy ooit besluit om op te hou met die gebruik van Propecia, moet jy dit met jou dokter bespreek om die beste plan van aksie te bepaal.

Is Propecia goedgekeur deur die regulerende liggaam?

Ja, Propecia is goedgekeur deur die Medisyeneregulerende Raad (MRA) van Suid-Afrika. Dit is 'n voorskrifmedikasie wat slegs beskikbaar is met 'n doktersvoorskrif. Dit is belangrik om slegs Propecia te gebruik wat regtig voorgeskryf is deur 'n gekwalifiseerde dokter.

Hoe kan ek Propecia bewaar?

Propecia moet by kamertemperatuur bewaar word (15°C - 30°C), weg van hitte en vogtigheid. Dit moet ook buite die bereik van kinders gehou word. Moenie Propecia bevries nie en stel dit nie bloot aan direkte sonlig nie. As jy enige ongebruikte Propecia het, moet jy dit nie weggooi in die riool of huisvullis nie. Raadpleeg jou apteker vir die veilige verwydering van ongebruikte medikasie.

Kan Propecia haargroei bevorder op ander areas van die liggaam?

Propecia se doel is om haargroei te bevorder op die kop, spesifiek by die kroon en die middelste gedeelte van die skedel. Dit is nie bedoel om haargroei op ander areas van die liggaam te bevorder nie. As jy probleme ondervind met haarverlies op ander areas van jou liggaam, moet jy dit met jou dokter bespreek om die beste plan van behandeling te bepaal.


Propecia Verwante Medikasies

 • Finasteried (Finasteried)
 • Rogaine (Minoxidil) deur Johnson & Johnson
 • Avodart (Dutasteried) deur GlaxoSmithKline


Verwante Medikasies aan PropeciaPropecia Purchasing Information

Can One purchase Propecia online in South Africa?

Yes, you can purchase Propecia online in South Africa. Propecia is available from various reputable online pharmacies such as ours. To order Propecia in our online drugstore, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Propecia in South Africa without a prescription?

One can legally order Propecia online in South Africa via overseas online pharmacy. This order is lawful because it is placed from outside South Africa and adheres to the regulations of the country from which it is sold.

Where can I safely buy Propecia online in South Africa?

You can purchase Propecia online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are established and trusted network of suppliers for branded and generic medications operating in the South Africa market since 2014.

Propecia Properties

 • Conditions To Treat: Male pattern baldness
 • Clinical Use: Treatment of male pattern baldness
 • Spectrum Of Activity: 5-alpha reductase inhibitor
 • Mechanism Of Action: Inhibits the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT), preventing hair loss
 • Length Of Use: Daily use for up to 2 years
 • Recommended Dosage: 1mg per day
 • Side Effects: Decreased libido, erectile dysfunction, ejaculation disorders, breast enlargement

Propecia Drug Class

How to Purchase Propecia | Finasteride through our Online Drugstore

Procuring Propecia | Finasteride from our online med store is effortless. Just select the desired dosage and quantity showcased. The cost of your pick updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more pills or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Propecia / Finasteride pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Propecia pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Drugstore, customer satisfaction is paramount. We take pride in offering premier products and services. Our dedicated helpdesk is always ready to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless pleased customers from South Africa and beyond, you can buy Propecia | Finasteride with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is hassle-free and every product meets the highest standards.

4.77/150
Propecia

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Propecia medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Propecia that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Propecia | Finasteride can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.