Retin-a Cream

Buy Retin-a Cream
retin-a cream

$45.90

Retin-A Cream is a retinoid used to treat acne and improve the appearance of fine wrinkles and dark spots

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Retin-a Cream Information

Medication Information Leaflet: Retin A Cream

Common Use

Retin A Cream is a medication commonly used for the treatment of acne and certain other skin conditions. It helps to improve the appearance and texture of the skin by reducing acne lesions, wrinkles, and other signs of aging.

Classification

Retin A Cream belongs to the class of medications known as retinoids. Retinoids are a form of Vitamin A and work by promoting the growth of skin cells and reducing the amount of oil produced by the skin.

Generic Ingredient (availability in South Africa)

The generic ingredient in Retin A Cream is tretinoin. Tretinoin is available in South Africa and can be found under different brand names.

Certification Information (countries of approval)

Retin A Cream is approved for use in various countries, including the United States, Canada, the United Kingdom, and many others. It is also certified by the South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) for use in South Africa.

Known Alternatives in South Africa

There are several alternatives to Retin A Cream available in South Africa for the treatment of acne and other skin conditions. These include other topical retinoids such as adapalene and tazarotene, as well as various over-the-counter acne treatments.

Clinical Use

Retin A Cream is primarily used to treat acne vulgaris, a common skin condition characterized by the formation of pimples, blackheads, and whiteheads. It is also sometimes prescribed for the treatment of certain other skin conditions, such as photoaging and melasma.

Spectrum Of Activity

Retin A Cream has a broad spectrum of activity, meaning it is effective against a wide range of skin problems. It works by unclogging pores, reducing inflammation, and promoting the turnover of skin cells.

Drug Interaction

Retin A Cream may interact with certain medications, including other topical acne treatments, as well as certain antibiotics and medications containing sulfur or resorcinol. It is important to inform your healthcare provider about all the medications you are taking to avoid any potential interactions.

Contraindications and Precautions

Retin A Cream should not be used by individuals who are allergic to tretinoin or any other ingredients in the product. It is also not recommended for use during pregnancy or while breastfeeding. It is important to talk to your healthcare provider before using Retin A Cream if you have any pre-existing medical conditions or are taking any other medications.

Possible Side Effect(s)

Some common side effects of Retin A Cream may include dryness, redness, itching, peeling, and mild burning or stinging sensation of the skin. These side effects are usually mild and temporary, and they typically improve with continued use of the medication.

Dosage and Directions

The dosage and directions for using Retin A Cream will depend on the specific condition being treated and the severity of the condition. It is important to follow the instructions provided by your healthcare provider or the directions on the product label. Generally, Retin A Cream is applied once daily, in the evening, to clean and dry skin.

Missed Dose and Overdose

If you miss a dose of Retin A Cream, it is best to apply it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and continue with your regular dosing schedule. Do not apply extra medication to make up for a missed dose. In case of an overdose, seek medical attention immediately.

Storage

Retin A Cream should be stored at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep the medication out of reach of children and pets.

Known Non-standard Use

Retin A Cream is primarily used for the treatment of acne and other skin conditions. However, some individuals may use it for other purposes, such as reducing the appearance of wrinkles or improving overall skin texture. It is important to note that these non-standard uses may not have sufficient scientific evidence to support their effectiveness.

Patient Considerations

Before using Retin A Cream, it is important to inform your healthcare provider about any medical conditions you have, including allergies, previous skin reactions, and current medications. It is also important to use sunscreen and protect your skin from excessive sun exposure while using Retin A Cream, as it may increase the skin's sensitivity to sunlight.

Breastfeeding and Pregnancy

Retin A Cream should not be used during pregnancy or while breastfeeding. It may cause harm to the unborn baby or pass into breast milk and potentially harm the nursing baby. It is important to discuss alternative treatment options with your healthcare provider if you are pregnant or breastfeeding.

Possible Risks

While Retin A Cream is generally safe and well-tolerated when used as directed, there are some potential risks associated with its use. These include skin irritation, dryness, and increased sensitivity to sunlight. It is important to follow the instructions provided by your healthcare provider and report any concerning side effects or reactions.


Retin-a Cream FAQ (In afrikaans)

Wat is Retin A Cream?

Retin A Cream is 'n medisyne wat gebruik word vir die behandeling van aknee en ouderdomsvlekke. Dit bevat die aktiewe bestanddeel tretinoïen wat help om die vel se struktuur en voorkoms te verbeter.

Hoe werk Retin A Cream?

Retin A Cream werk deur die versnelde vernuwing van die huid te bevorder en die produksie van nuwe selle te stimuleer. Dit verminder ook die produksie van olie in die vel, wat kan lei tot minder aknee-uitbrake.

Hoe moet ek Retin A Cream gebruik?

Retin A Cream moet slegs op die vel aangewend word. Jy moet dit sorgvuldig volgens die voorskrif van jou dokter of apteker gebruik. Was jou hande voordat jy die room toepas en versprei dit gelykmatig oor die gesig of die affekteerde gebied. Moenie dit gebruik op ontsteekte of gebreekte vel nie.

Watter newe-effekte kan ek verwag met Retin A Cream?

Sommige moontlike newe-effekte van Retin A Cream sluit in vel-irritasie, rooiheid, jeuk, skilfering en 'n branderige gevoel. Dit is belangrik om hierdie simptome aan jou dokter te rapporteer as dit aanhou of erger word.

Kan ek Retin A Cream tydens swangerskap gebruik?

Retin A Cream moet nie tydens swangerskap gebruik word nie, aangesien dit skadelik vir die fetus kan wees. As jy beplan om swanger te raak of reeds swanger is, moet jy dit aan jou dokter meedeel sodat 'n alternative behandeling oorweeg kan word.

Kan ek Retin A Cream saam met ander medikasie gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter of apteker te laat weet van enige ander medikasie wat jy gebruik, insluitend voorskrifmedisyne, oor-die-toonbank-produkte en aanvullings. Sommige medisyne kan nie goed saam met Retin A Cream werk nie of kan die effek daarvan beïnvloed.

Hoe lank neem dit gewoonlik voordat ek resultate sien met Retin A Cream?

Die tydsduur voordat jy resultate begin sien met Retin A Cream kan wissel. Dit kan verskeie weke tot maande duur voordat jy 'n merkbare verbetering in die toestand van jou vel opmerk. Dit is belangrik om geduldig te wees en die voorskrywer se aanwysings te volg.

Kan Retin A Cream voorsien word vir kinders?

Retin A Cream kan vir kinders voorgeskryf word, maar slegs onder streng toesig van 'n dokter. Die dosering en die gebruik daarvan in kinders moet deur 'n gekwalifiseerde mediese professionele bepaal word.

Is Retin A Cream 'n voorskrifmedikasie?

Ja, Retin A Cream is 'n voorskrifmedikasie wat verlang dat jy 'n geldige voorskrif van 'n dokter hê voordat jy dit kan bekom.

Kan ek Retin A Cream aanwend as ek 'n gevoelige vel het?

Mense met 'n gevoelige vel kan meer geneig wees tot vel-irritasie wanneer hulle Retin A Cream gebruik. Dit is belangrik om dit stadig aan te pak en dit nie te veel of te gereeld toe te pas nie. As die irritasie aanhou, moet jy jou dokter raadpleeg.

Wanneer moet ek Retin A Cream toepas?

Retin A Cream moet gewoonlik voor die slaaptyd op die vel aangewend word. Dit gee die room genoeg tyd om deur die vel opgeneem te word en werk terwyl jy rus.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis Retin A Cream vergeet het?

As jy 'n dosis Retin A Cream vergeet het, moet jy dit toepas sodra jy dit onthou, tensy dit amper tyd is vir die volgende dosis. Moenie 'n dubbele dosis neem om 'n gemiste dosis in te haal nie.

Kan ek Retin A Cream gebruik as ek allergies is vir tretinoïen?

Nee, as jy allergies is vir tretinoïen of enige ander bestanddele in die room, moet jy nie Retin A Cream gebruik nie. Raadpleeg jou dokter oor 'n moontlike alternatiewe behandeling.

Hoe moet Retin A Cream gestoor word?

Retin A Cream moet by kamertemperatuur bewaar word en weg van hitte en lig. Moenie die room vries nie. Enigiets wat oortyd of ongebruik is, moet korrek volgens apteekinligting of veiligheidsriglyne afgevoer word.

Kan ek sonbrandroom saam met Retin A Cream gebruik?

Sonbrandroom kan 'n irriterende effek op die vel hê. Dit is raadsaam om dit nie saam met Retin A Cream te gebruik tensy anders voorgeskryf deur jou dokter nie. Vra jou dokter vir advies indien nodig.


Retin-a Cream Verwante Medikasies

 • Differin Cream (Adapaleen) deur Galderma
 • Epiduo Gel (Adapaleen en BPO) deur Galderma
 • Accutane (Isotretinoïen) deur Roche
 • Tazorac Cream (Tazaroteen) deur Allergan


Verwante Medikasies aan Retin-a CreamRetin-a-cream Purchasing Information

Can One buy Retin-a-cream online in South Africa?

Yes, you can buy Retin-a-cream online in South Africa. Retin-a-cream is available from various reputable online pharmacies such as ours. To purchase Retin-a-cream in our online pharmacy, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Retin-a-cream in South Africa without a prescription?

One can legally order Retin-a-cream online in South Africa via overseas online pharmacy. It is legal because the order is coming from outside the area of South Africa and falls under the jurisdiction of the selling country.

Where can I safely order Retin-a-cream online in South Africa?

You can buy Retin-a-cream online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are established and trusted network of suppliers for branded and generic medications operating in the South Africa market since 2014.

Retin-a Cream Properties

 • Conditions To Treat: Acne, fine wrinkles, dark spots
 • Clinical Use: Topical retinoid
 • Spectrum Of Activity: N/A
 • Mechanism Of Action: Increases cell turnover and unclogs pores
 • Length Of Use: Several weeks to several months depending on condition being treated
 • Recommended Dosage: Apply a pea-sized amount to affected areas once daily at bedtime
 • Side Effects: Dryness, redness, peeling

Retin-a Cream Drug Class

How to Purchase Retin-a Cream | Tretinoin through our Online Drugstore

Procuring Retin-a Cream | Tretinoin from our online med store is effortless. Just select the desired dosage and quantity showcased. The cost of your pick updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more pills or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Retin-a Cream / Tretinoin tubes are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Retin-a Cream tubes are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in delivering top notch products and services. Our dedicated support team is always on standby to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless satisfied customers from South Africa and beyond, you can shop Retin-a Cream | Tretinoin with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is smooth and every product meets the highest standards.

4.73/130
Retin-a Cream

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Retin-a Cream medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Retin-a Cream that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Retin-a Cream | Tretinoin can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.