Proscar

Buy Proscar
proscar

$16.10

Proscar is a medication that is used to treat enlarged prostate by inhibiting the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT), reducing the size of the prostate gland

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Proscar Information

Medication Information Leaflet: Proscar

Common Use

Proscar is commonly prescribed as a medication for the treatment of an enlarged prostate gland in men, a condition known as benign prostatic hyperplasia (BPH). It helps to reduce symptoms such as difficulty in urination, weak urine flow, and the need to urinate frequently or urgently.

Classification

Proscar belongs to a class of medications called 5-alpha-reductase inhibitors. It works by inhibiting the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT), a hormone that contributes to prostate enlargement.

Generic Ingredient (availability in South Africa)

The generic ingredient for Proscar is finasteride. Finasteride is available in South Africa under various brand names, including Propecia and Fintrid.

Certification Information (countries of approval)

Proscar, which contains finasteride, is approved for use in several countries worldwide. The medication is approved by regulatory authorities such as the United States Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA).

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, alternatives to Proscar are available under different brand names. Some commonly prescribed alternatives include Avodart (dutasteride) and Terazosin, which also help manage the symptoms associated with an enlarged prostate.

Clinical Use

Proscar is primarily prescribed to treat the symptoms of BPH, including reducing the size of the prostate gland and relieving urinary symptoms. It is effective in improving urinary flow and decreasing the risk of acute urinary retention and the need for prostate surgery.

Spectrum Of Activity

Proscar is specifically designed to target and inhibit the activity of the enzyme 5-alpha-reductase. By doing so, it reduces the conversion of testosterone to DHT. This action helps to reverse the growth of the prostate gland and relieve symptoms associated with BPH.

Drug Interactions

Before starting Proscar, it is essential to inform your healthcare provider of any other medications you are taking. Some drugs, such as alpha-blockers, may interact with Proscar and affect its effectiveness or increase the risk of side effects. It is important to discuss potential drug interactions with your healthcare professional.

Contraindications and Precautions

Proscar should not be used by women or children. It should also be used with caution in patients with liver disease, as the medication is metabolized in the liver. Regular monitoring of liver function may be required in such cases. Proscar may interfere with certain laboratory tests for prostate cancer, so it is important to inform your healthcare provider if you are undergoing any diagnostic tests.

Possible Side Effects

Like all medications, Proscar can potentially cause side effects. The most common side effects include decreased libido, erectile dysfunction, and decreased ejaculate volume. These side effects are usually reversible upon discontinuation of the medication. It is important to discuss any concerns or side effects with your healthcare provider.

Dosage and Directions

Proscar is available in tablet form and should be taken orally. The usual recommended dosage is one 5mg tablet of Proscar per day. It is important to follow your healthcare provider's instructions regarding dosage and duration of treatment.

Missed Dose and Overdose

If you miss a dose of Proscar, take it as soon as you remember. However, if it is close to the time of your next scheduled dose, skip the missed dose and continue with your regular dosing schedule. Do not double the dose to make up for a missed dose. In case of an overdose, seek immediate medical attention or contact a poison control center.

Storage

Proscar should be stored at room temperature, away from moisture and heat. Keep the medication out of reach of children and pets. Do not use Proscar beyond the expiration date printed on the packaging.

Known Non-standard Use

In addition to its use in the treatment of BPH, finasteride, the active ingredient in Proscar, is sometimes prescribed off-label for the treatment of male pattern hair loss (androgenetic alopecia).

Patient Considerations

It is important to regularly follow up with your healthcare provider while taking Proscar to monitor its effectiveness and manage any potential side effects. If you experience any changes in your health or new symptoms, inform your healthcare provider promptly.

Breastfeeding and Pregnancy

Proscar should not be handled by pregnant women, as it can be absorbed through the skin and may cause harm to a developing male fetus. It is important for pregnant women to avoid any contact with Proscar. Women who are breastfeeding should also not handle Proscar, as it may pass into breast milk and pose a risk to nursing infants.

Possible Risks

While Proscar is generally well-tolerated and effective in managing the symptoms of an enlarged prostate, there are some potential risks associated with its use. These include the possibility of developing sexual side effects such as decreased libido and erectile dysfunction. It is important to discuss any concerns or questions with your healthcare provider before starting Proscar.


Proscar FAQ (In afrikaans)

Hoe werk Proscar?

Proscar bevat die werkstof finasteried. Dit werk deur die omskakeling van testosteroon na dihidrotestosteroon in die liggaam te inhibeer, wat die groei van die prostata vertraag.

Hoe moet ek Proscar neem?

Neem Proscar presies soos deur jou dokter voorgeskryf. Dit word gewoonlik een keer per dag, met of sonder kos, geneem. Moenie die tablette kou nie. Slik dit heel met 'n vol glas water af.

Watter newe-effekte kan ek verwag van Proscar?

Die mees algemene newe-effekte van Proscar sluit in verminderde libido, erge drowsiness, moegheid, duiseligheid, en swak tot geen ereksievermoë. As enige van hierdie newe-effekte aanhou of vererger, moet jy jou dokter daarvan in kennis stel.

Wanneer begin Proscar te werk?

Dit kan verskeie maande neem voordat jy enige merkbare verbetering in jou simptome beleef. As jy enige bekommernisse het oor die effektiwiteit van die medikasie, moet jy met jou dokter praat.

Kan ek Proscar gebruik as ek allergies is vir finasteried?

Nee, as jy allergies is vir finasteried of enige ander bestanddele in Proscar, moet jy dit nie gebruik nie. Raadpleeg jou dokter vir alternatiewe behandelingsopsies.

Hoe lank moet ek Proscar gebruik?

Jou dokter sal die duur van jou behandeling voorskryf. Moenie sonder raad van jou dokter ophou om Proscar te gebruik nie, selfs al voel jy dalk beter.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis Proscar gemis het?

As jy 'n dosis Proscar gemis het, neem dit so gou as moontlik. As dit egter byna tyd is vir jou volgende dosis, slaan die gemiste dosis oor en gaan terug na jou normale doseringsskedule. Moenie dubbele dosisse neem om 'n gemiste dosis in te haal nie.

Kan vroue Proscar gebruik?

Proscar mag nie deur vroue gebruik word nie, veral nie as daar 'n moontlikheid is dat hulle swanger is of swanger kan raak nie. Finasteried kan abnormale ontwikkeling van die manlike fetus veroorsaak. As jy as vrou Proscar per ongeluk neem, moet jy onmiddellik jou dokter in kennis stel.

Wat moet ek doen as ek 'n oordosis Proscar neem?

Neem onmiddellik kontak op met jou naaste hospitaal of gifkundige sentrum. Oordosering van Proscar kan tot ernstige newe-effekte lei.

Kan ek alkohol drink terwyl ek Proscar gebruik?

Ja, jy mag alkohol drink terwyl jy Proscar gebruik. Dit is egter altyd raadsaam om matig te wees en jou dokter te raadpleeg as jy enige vrae of bekommernisse het.

Hoe stoor ek Proscar?

Bewaar Proscar by kamertemperatuur weg van hitte en vog. Hou dit buiten die bereik van kinders. Moenie die medikasie in die badkamer bewaar nie, aangesien dit lug- en vogvlottende skade kan veroorsaak.

Wat moet ek doen as ek allergiese reaksies ervaar?

As jy enige tekens van 'n allergie teen Proscar opmerk, soos uitslag, jeuk, swelling van die gesig of lippe, moeilikheid met asemhaling of sluk, moet jy onmiddellik mediese hulp soek.

Hoeveel kos Proscar?

Die prys van Proscar kan wissel afhangende van die dosis, die hoeveelheid tablette in 'n verpakking, en die apteek waar jy dit koop. Raadpleeg jou plaaslike apteek vir spesifieke prysinligting.

Kan Proscar jou testosteroonvlakke beïnvloed?

Ja, Proscar kan jou testosteroonvlakke beïnvloed. Dit verlaag die hoeveelheid aktiewe testosteroon in jou liggaam. Dit is belangrik om met jou dokter te praat oor enige moontlike effekte wat Proscar kan hê op jou liggaam en gesondheid.

Hoe lank duur dit voordat Proscar uit my liggaam verdwyn?

Proscar het 'n halfleeftyd van ongeveer 5 tot 6 uur. Dit beteken dat dit sowat 5 tot 6 uur kan neem voordat die helfte van die finasteried in jou liggaam gemetaboliseer en verwyder word. Dit sal egter langer neem voordat al die finasteried uit jou liggaam verdwyn.


Proscar Verwante Medikasies

 • Propecia (Finasteried) deur Merck Sharp & Dohme
 • Avodart (Dutasteried) deur GlaxoSmithKline
 • Uroxatral (Alfuzosien) deur Sanofi
 • Flomax (Tamsulosien) deur Boehringer Ingelheim


Verwante Medikasies aan ProscarProscar Ordering Information

Can I buy Proscar online in South Africa?

Yes, you can buy Proscar online in South Africa. Proscar is available from various trusted and reputable online pharmacies such as ours. To purchase Proscar in our online pharmacy, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Proscar in South Africa without a prescription?

One can legally order Proscar online in South Africa via overseas online pharmacy. It is legal because the order is coming from outside the area of South Africa and falls under the jurisdiction of the selling country.

Where can I safely order Proscar online in South Africa?

You can buy Proscar online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are known and trusted network of branded and generic medicine suppliers dealing on the market of South Africa since 2014.

Proscar Properties

 • Conditions To Treat: Enlarged prostate
 • Clinical Use: Treatment of enlarged prostate
 • Spectrum Of Activity: 5-alpha reductase inhibitor
 • Mechanism Of Action: Inhibits the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT), reducing the size of the prostate gland
 • Length Of Use: Daily use
 • Recommended Dosage: 5mg per day
 • Side Effects: Decreased libido, erectile dysfunction, ejaculation disorders, breast enlargement

Proscar Drug Class

How to Obtain Proscar | Finasteride via our Pharmacy

Acquiring Proscar | Finasteride from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Proscar / Finasteride pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Proscar pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in delivering top notch products and services. Our dedicated support team is always on standby to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless satisfied customers from South Africa and beyond, you can shop Proscar | Finasteride with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is smooth and every product meets the highest standards.

4.75/162
Proscar

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Proscar medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Proscar that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Proscar | Finasteride can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.