Phenergan

Buy Phenergan
phenergan

$24.30

Phenergan is an antihistamine used to treat nausea and vomiting

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Phenergan Information

Phenergan Medication Information Leaflet

Common Use

Phenergan is a medication that is commonly used to treat various conditions, including allergies, motion sickness, and nausea and vomiting caused by surgery or certain medications. It is also used as a sedative or sleep aid and to help with pain relief.

Classification

Phenergan belongs to a class of medications known as phenothiazines. These medications work by blocking certain chemicals in the brain, which helps to alleviate symptoms such as nausea and vomiting.

Generic Ingredient (Availability in South Africa)

In South Africa, Phenergan is available in its generic form, which is called promethazine. Promethazine is the active ingredient in Phenergan and is available in various formulations, including tablets, oral solution, and rectal suppositories.

Certification Information (Countries of Approval)

Phenergan has been approved for use in several countries, including South Africa. It is also approved in the United States, United Kingdom, Australia, and many other countries as a safe and effective medication for its indicated uses.

Known Alternatives in South Africa

There are several alternatives to Phenergan available in South Africa for the treatment of allergies, motion sickness, and nausea and vomiting. Some common alternatives include antihistamines such as cetirizine, loratadine, and meclizine. It is important to consult with a healthcare professional to determine the most appropriate alternative medication based on individual needs.

Clinical Use

Phenergan is used clinically to manage a range of conditions, including:

 1. Allergies: Phenergan can help relieve symptoms such as sneezing, itching, and runny nose associated with allergies.
 2. Motion sickness: It can be used to prevent and treat motion sickness, reducing symptoms such as nausea and vomiting.
 3. Nausea and vomiting: Phenergan can be effective in managing nausea and vomiting associated with various causes, including surgery or certain medications.
 4. Sedation: It is often used as a sedative for short-term relief of anxiety or mild sleeping problems.
 5. Pain relief: Phenergan may also assist in providing pain relief, especially in combination with other medications.

Spectrum of Activity

Phenergan primarily acts on the central nervous system to alleviate symptoms such as nausea, vomiting, and sleep disturbances. It is not intended to treat bacterial or viral infections.

Drug Interaction

Phenergan may interact with other medications and substances. It is important to inform your healthcare provider about all current medications, including prescription, over-the-counter, and herbal products, to avoid any potential drug interactions. Common medications that may interact with Phenergan include sedatives, anticholinergic agents, and opioids.

Contraindications and Precautions

Phenergan should be avoided or used with caution in certain situations, including:

 1. Hypersensitivity: Individuals with a known hypersensitivity or allergy to promethazine or any other ingredients in Phenergan should not use the medication.
 2. Respiratory conditions: Phenergan should be used with caution in individuals with asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), or other respiratory disorders.
 3. Liver or kidney disease: Caution is advised when using Phenergan in individuals with impaired liver or kidney function.
 4. Pregnancy and breastfeeding: Phenergan should not be used during pregnancy or breastfeeding without consulting a healthcare professional.

Possible Side Effect(s)

Phenergan may cause side effects in some individuals. Common side effects include drowsiness, dizziness, blurred vision, dry mouth, and constipation. Serious side effects are rare but may include difficulty breathing, irregular heartbeat, and severe allergic reactions. If any side effects occur or persist, it is important to seek medical attention.

Dosage and Directions

The dosage of Phenergan depends on the specific condition being treated, age, and individual response. It is important to follow the dosing instructions provided by the healthcare professional or as indicated on the packaging. Phenergan is available in various forms such as tablets, syrups, and suppositories. It is typically taken orally, but rectal suppositories may be used in certain situations.

Missed Dose and Overdose

If a dose of Phenergan is missed, it is important to take it as soon as possible. However, if it is close to the next scheduled dose, the missed dose should be skipped. Taking a double dose to make up for a missed dose is not recommended.

In the case of an overdose, seek immediate medical attention. Symptoms of an overdose may include extreme sleepiness, confusion, hallucinations, seizures, and difficulty breathing.

Storage

Phenergan should be stored at room temperature, away from moisture and light. Keep it out of the reach of children and pets. Discard any unused medication that has expired or is no longer needed.

Known Non-Standard Use

Phenergan may have some off-label uses, meaning it may be utilized for conditions not specifically approved by regulatory authorities. Off-label use should only be conducted under the guidance of a healthcare professional.

Patient Considerations

Before using Phenergan, it is important to inform your healthcare provider about any existing medical conditions, such as heart disease, high blood pressure, epilepsy, or a history of seizures.

Breastfeeding and Pregnancy

Phenergan should not be used during pregnancy or while breastfeeding without consulting a healthcare professional. The medication may pass into breast milk and potentially harm the infant.

Possible Risks

While Phenergan is generally safe and well-tolerated when used as directed, there are potential risks and side effects associated with its use. It is important to discuss any concerns or questions about Phenergan with a healthcare professional before starting or discontinuing the medication.


Phenergan FAQ (In afrikaans)

Hoe werk Phenergan?

Phenergan bevorder die werking van 'n chemikalie in die brein wat as 'n antihistamien bekendstaan. Dit verminder die effekte van natuurlike chemikalieë in die liggaam wat allergie simptome kan veroorsaak.

Wat is die aanbevole dosis vir volwassenes?

Die aanbevole dosis vir volwassenes is 25 tot 50 mg elke vier tot ses uur. Dit mag verhoog word tot 100 mg indien nodig, maar moet nie meer as 100 mg in 'n enkele dosis oorskry nie.

Watter simptome behandel Phenergan?

Phenergan word gebruik om simptome van allergie, soos nies, jeuk, rooi oë, en jeukende of loop neus te verlig. Dit kan ook gebruik word om simptome van reis-siekte en pyn of ongemak na operasie te verlig.

Hoe vinnig werk Phenergan?

Die effekte van Phenergan begin gewoonlik binne 20 minute na inname en hou vir ongeveer 4 tot 6 uur aan. Dit kan egter verskil afhangende van die individu se liggaam en simptome.

Kan ek Phenergan gebruik as ek swanger is?

Dit is belangrik om met jou dokter te praat voordat jy Phenergan gebruik as jy swanger is. Daar is 'n risiko vir die ongebore baba, dus moet die potensiële voordele teen die risiko's geweeg word.

Wat is die moontlike newe-effekte van Phenergan?

Moontlike newe-effekte van Phenergan sluit in slaperigheid, duiseligheid, droë mond, versteurde sig, en verstopping. As enige van hierdie newe-effekte ernstig is of nie weggaan nie, kontak jou dokter.

Kan ek alkohol drink terwyl ek Phenergan gebruik?

Dit word nie aanbeveel om alkohol te drink terwyl jy Phenergan gebruik nie, aangesien dit die newe-effekte van die medikasie kan vererger. Dit kan jou slaperig of duiselig maak en jou beoordeling en koördinasie beïnvloed.

Mag ek motor bestuur terwyl ek Phenergan gebruik?

Phenergan kan jou slaperig of duiselig maak, en dit kan jou vermoë om veilig 'n motor te bestuur beïnvloed. Dit word nie aanbeveel om te bestuur of enige gevaarlike aktiwiteite uit te voer totdat jy weet hoe Phenergan op jou reageer nie.

Is Phenergan verslawend?

Phenergan is nie verslawend nie. Dit is 'n voorskrifmedikasie wat gebruik moet word volgens die voorgeskrewe dosering en instruksies van jou dokter.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis van Phenergan gemis het?

As jy 'n dosis van Phenergan gemis het, neem dit as jy dit onthou. As dit egter naby is aan die tyd vir jou volgende dosis, slaan die gemiste dosis oor en gaan voort met jou normale doseringsskedule. Moenie 'n dubbele dosis neem om 'n gemiste dosis in te haal nie.

Kan ek Phenergan gebruik as ek borstvoeding gee?

Dit is belangrik om met jou dokter te praat voordat jy Phenergan gebruik as jy borstvoeding gee. Phenergan kan in moedermelk oorgaan en 'n newe-effek op die baba hê. Die dokter kan jou help om die regte besluit te neem wat geskik is vir jou en jou baba.

Wat moet ek doen as ek te veel Phenergan geneem het?

As jy te veel Phenergan geneem het, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Bel die naaste hospitaal of jou plaaslike gifkontrolesentrum. Oordosis van Phenergan kan ernstige newe-effekte veroorsaak en moet nie geïgnoreer word nie.

Kan ek Phenergan gebruik saam met ander medikasie?

Dit is belangrik om jou dokter of apteker in te lig oor alle medikasie wat jy gebruik, insluitend voorskrifmedikasie, nie-voorskrifmedikasie en enige aanvullings of natuurlike produkte. Sommige medikasies kan interaksies met Phenergan hê en die werkzaamheid of veiligheid daarvan beïnvloed.

Hoe moet ek Phenergan stoor?

Berg Phenergan weg van hitte, lig en vog. Dit moet by kamertemperatuur bewaar word en buite die bereik van kinders gehou word.

Is 'n voorskrif nodig vir Phenergan?

Ja, Phenergan is 'n voorskrifmedikasie en dit kan slegs oral verkry word nadat 'n dokter dit voorgeskryf het.


Phenergan Verwante Medikasies

 • Zyrtec (Cetirizine) deur Johnson & Johnson
 • Clarityne (Loratadine) deur Bayer
 • Allergex (Chlorpheniramine) deur Pharmaplan


Verwante Medikasies aan PhenerganPhenergan Ordering Information

Can I order Phenergan online in South Africa?

Yes, you can order Phenergan online in South Africa. Phenergan is available from various trusted and reputable online pharmacies such as ours. To buy Phenergan in our drugstore, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Phenergan in South Africa without a prescription?

One can legally order Phenergan online in South Africa via overseas online pharmacy. The order is legal as it originates from outside South Africa and is subject to the laws of the country where it is sold.

Where can I safely purchase Phenergan online in South Africa?

You can order Phenergan online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are known and trusted network of branded and generic medicine suppliers dealing on the market of South Africa since 2014.

Phenergan Properties

 • Conditions To Treat: Nausea, vomiting, allergies
 • Clinical Use: Anti-nausea
 • Spectrum Of Activity: Broad-spectrum
 • Mechanism Of Action: Blocks histamine receptors
 • Length Of Use: Short-term treatment of nausea and vomiting
 • Recommended Dosage: 12.5 mg to 25 mg every 4 to 6 hours
 • Side Effects: Drowsiness, dry mouth, blurred vision

How to Obtain Phenergan | Promethazine via our Pharmacy Site

Acquiring Phenergan | Promethazine from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Phenergan / Promethazine pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Phenergan pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in providing high quality products and services. Our dedicated customer service is always available to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless happy customers from South Africa and beyond, you can purchase Phenergan | Promethazine with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is seamless and every product meets the highest standards.

4.74/170
Phenergan

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Phenergan medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Phenergan that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Phenergan | Promethazine can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.