Rhinocort

Buy Rhinocort
rhinocort

$51.47

Rhinocort is a nasal spray used for the treatment of allergic rhinitis

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Rhinocort Information

Medication Information Leaflet: Rhinocort

Common Use

Rhinocort is a medication commonly used for the treatment of nasal symptoms such as sneezing, itching, and runny nose caused by allergies. It is trusted by many to provide relief from these symptoms.

Classification

Rhinocort belongs to a group of medications called corticosteroids. It is specifically classified as an intranasal corticosteroid, indicated for the treatment of allergic rhinitis.

Generic Ingredient Availability in South Africa

In South Africa, Rhinocort is available under the brand name Rhinocort Aqua. It contains the generic ingredient known as budesonide. This medication is widely available in pharmacies across the country.

Certification Information

Rhinocort has been approved for use by regulatory authorities in various countries around the world. Some of the countries where Rhinocort is approved include the United States, United Kingdom, Australia, Canada, and South Africa.

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, there are several alternatives to Rhinocort available on the market. Some of these alternatives include Avamys (fluticasone furoate), Nasonex (mometasone furoate), and Flixonase (fluticasone propionate). These alternatives work in a similar way to Rhinocort and can provide relief from nasal allergy symptoms.

Clinical Use

Rhinocort is used to treat symptoms of allergic rhinitis, including nasal congestion, sneezing, itching, and runny nose. It works by reducing inflammation in the nasal passages, which helps to alleviate these symptoms.

Spectrum of Activity

Rhinocort primarily acts locally in the nasal passages, targeting the inflammation associated with allergies. It is specifically designed to reduce swelling and inflammation in the nasal lining, providing relief from symptoms caused by allergies.

Drug Interaction

It is important to inform your healthcare provider about all the medications you are taking, including prescription drugs, over-the-counter medications, and herbal supplements. While no significant drug interactions have been reported with Rhinocort, it is always best to consult with your healthcare professional before starting any new medication.

Contraindications and Precautions

Rhinocort should not be used by individuals who are allergic to budesonide or any other ingredients in the medication. It is important to discuss any medical conditions or concerns with your healthcare provider before using Rhinocort. Additionally, Rhinocort should be used with caution in individuals with active or untreated infections.

Possible Side Effects

The most common side effects of Rhinocort include nasal irritation, nosebleeds, sore throat, and headache. These side effects are generally mild and occur infrequently. If you experience any severe or persistent side effects, it is important to seek medical attention.

Dosage and Directions

The recommended dosage of Rhinocort Aqua for adults and children 6 years of age and older is usually two sprays in each nostril once daily. However, the exact dosage may vary depending on individual needs and the severity of symptoms. It is important to follow the instructions provided by your healthcare professional.

Missed Dose and Overdose

If you miss a dose of Rhinocort, take it as soon as you remember. If it is close to the time for your next dose, skip the missed dose and continue with your regular dosing schedule. Do not double the dose to make up for a missed dose. In the case of an overdose, seek immediate medical attention.

Storage

Rhinocort should be stored at room temperature, away from moisture and heat. Keep the bottle tightly closed when not in use, and discard any unused medication after the specified expiration date.

Known Non-standard Use

Rhinocort is primarily indicated for the treatment of nasal symptoms associated with allergies. Non-standard use may refer to off-label uses of the medication, which should always be discussed with a healthcare professional.

Patient Considerations

Before using Rhinocort, it is important to inform your healthcare provider about any medical conditions you have, such as liver disease, glaucoma, or tuberculosis. Additionally, let your healthcare provider know if you are taking any other medications or if you have any known allergies.

Breastfeeding and Pregnancy

It is important to consult with your healthcare provider if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding before using Rhinocort. They will be able to assess the potential risks and benefits of using this medication during these periods.

Possible Risks

As with any medication, there are potential risks associated with the use of Rhinocort. It is essential to weigh the benefits of the medication against the potential risks. If you have any concerns or questions about the risks of using Rhinocort, consult with your healthcare professional for personalized advice.


Rhinocort FAQ (In afrikaans)

Wat is Rhinocort?

Rhinocort is 'n medikasie wat gebruik word vir die behandeling van allergieë, soos hooikoors en sinuskongestie. Dit bevat die aktiewe bestanddeel budesonied wat ontsteking in die neus verminder.

Hoe werk Rhinocort?

Rhinocort werk deur middel van sy aktiewe bestanddeel, budesonied, wat 'n steroïed is. Dit verminder ontsteking in die neus deur die vorming van sekere chemikalieë te blokkeer wat betrokke is by die allergieproses.

Hoe moet ek Rhinocort gebruik?

Rhinocort kom in die vorm van 'n neussprei. Dit moet in die neus gespuit word, gewoonlik een of twee pufs in elk neusgat, een keer per dag. Dit is belangrik om die instruksies op die voorskrifeteiket te volg en nie die dosis te oorskry nie.

Wanneer moet ek Rhinocort gebruik?

Rhinocort moet gebruik word as voorgeskryf deur jou dokter. Dit kan gebruik word om simptome van allergieë gedurende die seisoene of gedurende die hele jaar te verlig. Dit moet gereeld en konsekwent gebruik word om die beste resultate te behaal.

Wat is die moontlike newe-effekte van Rhinocort?

Die gebruik van Rhinocort kan sekere newe-effekte hê, soos 'n branderige of jeukende neus, niese, nasaal ongemak, hoofpyn en keelskilfering. As hierdie newe-effekte aanhou of erger word, moet jy jou dokter inlig.

Kan ek Rhinocort gebruik as ek swanger is of borsvoed?

Dit is belangrik om jou dokter te raadpleeg voordat jy Rhinocort gebruik as jy swanger is of borsvoed. Hulle sal jou geskiedenis en omstandighede in ag neem en jou die beste advies gee oor die gebruik van hierdie medikasie.

Kan ek Rhinocort gebruik saam met ander medikasies?

Dit is belangrik om jou dokter in te lig oor enige ander medikasies wat jy neem voordat jy Rhinocort gebruik. Sekere medikasies kan wisselwerking hê met Rhinocort en dit is belangrik om jou dokter se advies te volg.

Hoe lank neem dit vir Rhinocort om te werk?

Die tyd wat dit vat vir Rhinocort om te werk, kan verskil van persoon tot persoon. Vir sommige mense kan dit dadelik verligting bring, terwyl ander miskien 'n paar dae moet wag voordat hulle 'n verbetering in hul simptome ervaar.

Kan ek 'n dosis van Rhinocort oorskry?

Dit is belangrik om die dosis van Rhinocort te volg soos voorgeskryf deur jou dokter. As jy per ongeluk 'n dosis oorskry, moet jy jou dokter inlig. Oorskry die dosis nie sonder om jou dokter se advies te vra nie.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis van Rhinocort vergeet het?

As jy 'n dosis van Rhinocort vergeet het, moet jy dit so gou as moontlik inneem. As dit egter naby is aan tyd vir jou volgende dosis, moet jy net jou volgende dosis inneem en nie dubbel dosis gee nie.

Kan ek Rhinocort gebruik as ek 'n sinusinfeksie het?

Dit is belangrik om jou dokter te raadpleeg voordat jy Rhinocort gebruik as jy 'n sinusinfeksie het. Jou dokter sal jou toestand assess en jou die beste advies gee oor die gebruik van Rhinocort tydens 'n sinusinfeksie.

Is Rhinocort 'n verslawende medikasie?

Nee, Rhinocort is nie 'n verslawende medikasie nie. Dit is belangrik om die voorgeskrewe dosis te volg en nie die medikasie langer as voorgeskryf te gebruik nie, tensy jou dokter dit aanbeveel.

Wanneer moet ek mediese hulp soek terwyl ek Rhinocort gebruik?

As jy ernstige newe-effekte ondervind, soos 'n allergie reaksie, benoudheid, kortasemheid, nare geur uit die neus, bloeding uit die neus of aanhoudende neusmaak, moet jy onmiddellik mediese hulp soek.

Kan kinders Rhinocort gebruik?

Rhinocort is goedgekeur vir gebruik deur kinders van 6 jaar en ouer. Dit is belangrik om die aanbevole dosis vir die ouderdom van die kind te volg en nie die dosis te oorskry nie.

Hoe lang kan ek Rhinocort gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter se instruksies te volg rakende die gebruik van Rhinocort. Die duur van behandeling kan verskil, afhangende van jou toestand en simptome.


Rhinocort Verwante Medikasies

 • Nasonex (Mometasone) deur Merck
 • Avamys (Fluticasone furoate) deur GlaxoSmithKline
 • Flixonase (Fluticasone propionate) deur Sanofi
 • Nazoneb (Beclomethasone) deur Aspen Pharmacare
 • Omnaris (Ciclesonide) deur Nycomed


Verwante Medikasies aan RhinocortRhinocort Purchasing Information

Can One order Rhinocort online in South Africa?

Yes, you can order Rhinocort online in South Africa. Rhinocort is available from various reputable online pharmacies such as ours. To buy Rhinocort in our drugstore, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Rhinocort in South Africa without a prescription?

One can legally order Rhinocort online in South Africa via overseas online pharmacy. The order is legal as it originates from outside South Africa and is subject to the laws of the country where it is sold.

Where can I safely purchase Rhinocort online in South Africa?

You can order Rhinocort online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are established and trusted network of suppliers for branded and generic medications operating in the South Africa market since 2014.

Rhinocort Properties

 • Conditions To Treat: Allergic Rhinitis
 • Clinical Use: Corticosteroid
 • Spectrum Of Activity: Narrow-spectrum
 • Mechanism Of Action: Reduces inflammation
 • Length Of Use: Short-term treatment of allergic rhinitis
 • Recommended Dosage: 1 to 2 sprays per nostril once a day
 • Side Effects: Nasal irritation, nosebleeds

How to Purchase Rhinocort | Budesonide through our Online Drugstore

Procuring Rhinocort | Budesonide from our online med store is effortless. Just select the desired dosage and quantity showcased. The cost of your pick updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more pills or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Rhinocort / Budesonide inhalers are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Rhinocort inhalers are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in providing high quality products and services. Our dedicated customer service is always available to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless happy customers from South Africa and beyond, you can purchase Rhinocort | Budesonide with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is seamless and every product meets the highest standards.

4.76/152
Rhinocort

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Rhinocort medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Rhinocort that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Rhinocort | Budesonide can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.