Brand Viagra

Buy Brand Viagra
brand viagra

$17.84

Brand Viagra is often the first treatment tried for erectile dysfunction in men and pulmonary arterial hypertension

  • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
  • Prescription: Included
  • Availability: In Stock

Brand Viagra Information

Common Use

The medication information leaflet for Brand Viagra provides important information regarding its common use. Brand Viagra is primarily used to treat erectile dysfunction (ED) in men. It helps improve blood flow to the penis, allowing men to achieve and maintain an erection suitable for sexual activity.

Classification

Brand Viagra belongs to a class of medications known as phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. These medications work by inhibiting the enzyme PDE5, which allows the smooth muscles in the blood vessels of the penis to relax and expand, facilitating increased blood flow and erection.

Generic Ingredient (Availability in South Africa)

The generic ingredient of Brand Viagra is sildenafil citrate. In South Africa, sildenafil citrate is available under various brand names, including Viagra, as well as generic versions. These medications contain the same active ingredient and have similar effects as Brand Viagra.

Certification Information (Countries of Approval)

Brand Viagra has been approved by regulatory authorities in various countries, including the United States, European Union member states, and South Africa. It is important to note that the approval status may vary from country to country, so it is advisable to consult local regulatory authorities or healthcare professionals for specific information regarding the availability and approval of Brand Viagra.

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, there are several alternatives to Brand Viagra available for the treatment of erectile dysfunction. These alternatives may contain the same active ingredient (sildenafil citrate) or different active ingredients such as tadalafil or vardenafil. Some commonly available alternatives in South Africa include Viagra, Cialis, and Levitra. It is recommended to consult with a healthcare professional to determine the most suitable alternative based on individual needs and medical history.

Clinical Use

Brand Viagra is clinically indicated for the treatment of erectile dysfunction in adult men. It is not intended for use in women or children. The medication should be used only as directed by a healthcare professional and is not meant for recreational purposes or to enhance sexual performance in individuals without erectile dysfunction.

Spectrum Of Activity

Brand Viagra, containing sildenafil citrate, specifically targets the physiological processes involved in erectile dysfunction. It works by increasing blood flow to the penis during sexual stimulation. However, it is important to note that Brand Viagra does not protect against sexually transmitted infections (STIs) or serve as a form of contraception.

Drug Interaction

Brand Viagra can interact with certain medications, including nitrates, alpha-blockers, and other drugs used to treat erectile dysfunction. It is crucial to inform healthcare professionals about all medications being taken, including prescription and over-the-counter drugs, to minimize the risk of potential drug interactions.

Contraindications and Precautions

Brand Viagra is contraindicated in patients who are hypersensitive to sildenafil citrate or any other ingredients in the medication. It is also contraindicated with the use of nitrate medications or recreational drugs called "poppers" that contain amyl or butyl nitrite. Precautions should be taken in patients with certain medical conditions, such as cardiovascular disorders, liver or kidney impairment, and peptic ulcers, among others. It is important to disclose any relevant medical history to healthcare professionals before starting treatment with Brand Viagra.

Possible Side Effect(s)

Like any medication, Brand Viagra can cause side effects, although not everyone may experience them. Common side effects may include headache, dizziness, indigestion, flushing, nasal congestion, and visual disturbances. Serious side effects, although rare, may include priapism (prolonged erection), sudden vision loss, or hearing loss. If any side effects persist or worsen, it is important to seek medical attention promptly.

Dosage and Directions

The recommended starting dose of Brand Viagra is 50mg, taken approximately one hour before sexual activity. Depending on effectiveness and tolerability, the dose may be increased to a maximum of 100mg or decreased to 25mg. Brand Viagra should not be taken more than once a day. It is essential to follow the dosage instructions provided by a healthcare professional.

Missed Dose and Overdose

Brand Viagra is taken as needed, usually before sexual activity, so there is no specific missed dose. It should not be taken more often than once in a 24-hour period. In case of an overdose, it is important to seek immediate medical attention. Symptoms of an overdose may include severe dizziness, fainting, or persistent priapism.

Storage

Brand Viagra should be stored at room temperature, away from direct heat and light. It should be kept out of reach of children and pets. Unused or expired medication should be disposed of properly as per local regulations.

Known Non-standard Use

Brand Viagra is specifically indicated for the treatment of erectile dysfunction. Its use for conditions other than erectile dysfunction or as a recreational drug is not supported and should be avoided.

Patient Considerations

Before using Brand Viagra, it is recommended to consult with a healthcare professional to assess individual suitability and potential risks. It is important to disclose any underlying medical conditions, medications being taken, and any history of allergies to healthcare professionals to ensure safe and effective use of this medication.

Breastfeeding and Pregnancy

Brand Viagra is not indicated for use in women and is not recommended during pregnancy or breastfeeding. Women who are pregnant or planning to become pregnant should not handle crushed or broken tablets of Brand Viagra due to potential risks to the fetus.

Possible Risks

Brand Viagra, like all medications, carries some risks. Some potential risks associated with its use include the possibility of side effects, drug interactions, and contraindications in specific medical conditions. It is important to weigh the benefits and risks of using Brand Viagra and to consult with a healthcare professional for personalized information and advice.


Brand Viagra FAQ (In afrikaans)

Wat is Brand Viagra?

Brand Viagra is 'n medisyner wat Sildenafil sitraat bevat. Dit word gebruik vir die behandeling van erektiele disfunksie by mans.

Hoe werk Brand Viagra?

Brand Viagra ontspan die spiere en verhoog die bloedvloei na die penis, wat 'n ereksie moontlik maak wanneer 'n man seksueel gestimuleer word.

Watter dosering moet ek gebruik?

Die aanbevole dosering van Brand Viagra is gewoonlik 50 mg, wat een uur voor seksuele aktiwiteit geneem moet word. Dit kan na 25 mg verminder word of na 100 mg verhoog word, afhangende van die individu se reaksie en verdraagsaamheid.

Hoe lank werk Brand Viagra?

Brand Viagra kan gewoonlik vir ongeveer vier tot ses uur werk, afhangende van die individu. Dit beteken nie dat jy vir die hele tyd 'n ereksie sal hê nie, maar wel dat jy in staat sal wees om 'n ereksie te kry en te behou as jy seksueel gestimuleer word.

Wat is die moontlike newe-effekte van Brand Viagra?

Die algemene newe-effekte van Brand Viagra sluit in hoofpyn, gesigsrooiheid, maagpyn, nasale besoedeling en visuele veranderinge. Indien jy ernstige newe-effekte ervaar, moet jy mediese hulp soek.

Kan ek Brand Viagra saam met alkohol gebruik?

Dit word nie aanbeveel om alkohol te gebruik terwyl jy Brand Viagra gebruik nie, aangesien dit die effek van die medikasie kan verminder en newe-effekte kan verhoog.

Is Brand Viagra 'n hormoon of afrodisiacum?

Nee, Brand Viagra is nie 'n hormoon of afrodisiacum nie. Dit is 'n medisyner wat die bloedvloei na die penis verhoog, wat 'n ereksie moontlik maak.

Is 'n voorskrif nodig om Brand Viagra te bekom?

Ja, Brand Viagra is 'n voorskrifmedisyne en dit is nodig om 'n voorskrif van 'n dokter te verkry voordat jy dit kan bekom.

Kan ek Brand Viagra neem as ek onderliggende gesondheidsprobleme het?

Dit is belangrik om jou dokter in te lig oor enige onderliggende gesondheidsprobleme wat jy het voordat jy Brand Viagra gebruik. Dit kan veilig wees vir baie mense, maar dit kan potensieel gevaarlik wees as jy sekere mediese toestande het.

Wat moet ek doen as Brand Viagra nie vir my werk nie?

As Brand Viagra nie vir jou werk nie, moet jy jou dokter daarvan in kennis stel. Daar kan verskillende redes wees hoekom dit nie vir jou werk nie, en jou dokter kan moontlike alternatiewe behandelingsopties voorstel.

Kan ek Brand Viagra gebruik as ek vrou is?

Nee, Brand Viagra is nie vir gebruik deur vroue nie. Dit is slegs goedgekeur vir gebruik deur mans wat ly aan erektiele disfunksie.

Kan ek Brand Viagra saam met ander medikasies gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter in te lig oor enige ander medikasies wat jy gebruik voordat jy Brand Viagra begin gebruik. Daar kan weërkopelinge wees tussen Brand Viagra en sekere ander medikasies.

Wanneer moet ek nie Brand Viagra gebruik nie?

Jy moet Brand Viagra nie gebruik as jy enige nitrate in enige vorm gebruik nie, of as jy allergieë het vir sildenafil of enige ander bestanddele in die medisyne nie. Raadpleeg jou dokter vir verdere inligting.

Hoekom is Brand Viagra duurder as generiese sildenafil?

Brand Viagra is gewoonlik duurder as generiese sildenafil omdat dit die oorspronklike handelsmerkmedisyne is wat deur 'n spesifieke vervaardiger gemaak word. Generiese sildenafil is 'n generiese weergawe van die medisyne wat deur verskeie vervaardigers gemaak word en dikwels teen 'n goedkoper prys aangebied word.

Wat is die maksimum aanbevole dosering van Brand Viagra?

Die maksimum aanbevole dosering van Brand Viagra is 100 mg. Dit moet egter slegs in oorleg met jou dokter gebruik word en slegs as dit nodig is vir die behandeling van jou erektiele disfunksie.


Brand Viagra Verwante Medikasies

  • Cialis (Tadalafil) deur Lilly
  • Levitra (Vardenafil) deur Bayer
  • Kamagra (Sildenafil) deur Ajanta Pharma
  • Viagra (Sildenafil) deur Pfizer
  • Stendra (Avanafil) deur Vivus Inc.


Verwante Medikasies aan Brand ViagraBrand-viagra Purchasing Information

Can One purchase Brand-viagra online in South Africa?

Yes, you can purchase Brand-viagra online in South Africa. Brand-viagra is available from various reputable online pharmacies such as ours. To order Brand-viagra in our online drugstore, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Brand-viagra in South Africa without a prescription?

One can legally order Brand-viagra online in South Africa via overseas online pharmacy. This order is lawful because it is placed from outside South Africa and adheres to the regulations of the country from which it is sold.

Where can I safely buy Brand-viagra online in South Africa?

You can purchase Brand-viagra online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are established and trusted network of suppliers for branded and generic medications operating in the South Africa market since 2014.

How to Purchase Brand Viagra | Sildenafil through our Pharmacy Online

Procuring Brand Viagra | Sildenafil from our online med store is effortless. Just select the desired dosage and quantity showcased. The cost of your pick updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more pills or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Brand Viagra / Sildenafil pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Brand Viagra pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Drugstore, customer satisfaction is paramount. We take pride in offering premier products and services. Our dedicated helpdesk is always ready to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless pleased customers from South Africa and beyond, you can buy Brand Viagra | Sildenafil with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is hassle-free and every product meets the highest standards.

4.93/142
Brand Viagra

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Brand Viagra medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Brand Viagra that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Brand Viagra | Sildenafil can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.