Zenegra

Buy Zenegra
zenegra

$39.90

Zenegra affects the response to sexual stimulation

  • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
  • Prescription: Included
  • Availability: In Stock

Zenegra Information

Common Use

Zenegra is a medication commonly used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It helps to increase blood flow to the penis, allowing men to achieve and maintain an erection during sexual activity.

Classification

Zenegra belongs to a class of medications known as phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. These medications work by blocking the enzyme PDE5, which can help relax the blood vessels in the penis and increase blood flow.

Generic Ingredient (Availability in South Africa)

The generic ingredient of Zenegra is sildenafil. Sildenafil is widely available in South Africa and can be obtained with a prescription from a healthcare professional.

Certification Information (Countries of Approval)

Zenegra (sildenafil) has been approved for use in many countries around the world, including the United States, European Union countries, and South Africa.

Known Alternatives in South Africa

There are several alternative medications available in South Africa that contain sildenafil as the active ingredient. Some common alternatives include Viagra, Kamagra, and Silagra. However, it is important to consult with a healthcare professional to determine the most suitable alternative for individual needs.

Clinical Use

Zenegra is primarily used to treat erectile dysfunction in men. It is not intended for use in women or children.

Spectrum of Activity

Zenegra primarily works by increasing blood flow to the penis, resulting in improved erectile function. It does not have any direct effect on sexual desire.

Drug Interaction

It is important to inform your healthcare professional about any medications you are currently taking, as some drugs may interact with Zenegra (sildenafil). Common medications that may interact with sildenafil include nitrates, alpha-blockers, certain HIV medications, and some antibiotics. It is important to avoid combining Zenegra with these medications to prevent any potential interactions.

Contraindications and Precautions

Zenegra should not be taken if you are allergic to sildenafil or any of its ingredients. It is important to inform your healthcare professional about any underlying medical conditions you may have, such as heart problems, low blood pressure, liver or kidney disease, or a history of stroke. They will be able to determine if Zenegra is safe for you to use.

Possible Side Effect(s)

Like any medication, Zenegra may cause some side effects. Common side effects include headache, flushing, indigestion, dizziness, nasal congestion, and changes in vision. These side effects are usually mild and temporary. However, if you experience any severe or persistent side effects, it is important to seek medical attention.

Dosage and Directions

The recommended dosage of Zenegra varies depending on individual needs and medical history. It is important to follow the instructions provided by your healthcare professional. Zenegra is typically taken orally, about 30 minutes to an hour before sexual activity. It should not be taken more than once a day.

Missed Dose and Overdose

Zenegra is taken on an as-needed basis, so there is no specific missed dose. In case of overdose, seek immediate medical attention or contact a poison control center.

Storage

Zenegra should be stored at room temperature, away from moisture and heat. Keep it out of reach of children and pets.

Known Non-standard Use

Zenegra is primarily indicated for the treatment of erectile dysfunction and should not be used for any other purpose without the recommendation of a healthcare professional.

Patient Considerations

It is important to carefully follow the instructions provided by your healthcare professional when taking Zenegra. Inform your healthcare professional about any other medications you are taking, including over-the-counter drugs and herbal supplements. It is also important to discuss any concerns or questions you may have regarding the use of Zenegra.

Breastfeeding and Pregnancy

Zenegra is not indicated for use in women, including those who are pregnant or breastfeeding. It is important to consult with a healthcare professional for guidance on safe and appropriate treatment options for women.

Possible Risks

Zenegra is generally considered safe and effective for the treatment of erectile dysfunction when used as directed. However, like any medication, there may be potential risks and complications. It is important to consult with a healthcare professional for personalized advice and to discuss any potential risks associated with the use of Zenegra.


Zenegra FAQ (In afrikaans)

Wat is Zenegra en hoe werk dit?

Zenegra is 'n generiese weergawe van die medikasie Sildenafil. Dit word gebruik vir die behandeling van erektiele disfunksie. Dit werk deur die bloedvate in die penis te ontspan en die bloedvloei na die penis te verhoog, wat 'n ereksie moontlik maak.

Wat is die aanbevole dosis van Zenegra?

Die aanbevole dosis Zenegra is een tablet van 50 mg per dag. Dit moet omtrent 30 minute tot een uur voor seksuele aktiwiteit geneem word. Die dosis kan deur 'n dokter aangepas word op grond van individuele behoeftes en reaksie op die medikasie.

Wat is die moontlike newe-effekte van Zenegra?

Die algemene newe-effekte van Zenegra kan insluit: hoofpyn, duiseligheid, maagpyn, spoelings, veranderinge in sig, of priapisme (aanhoudende ereksie). As enige van hierdie effekte ernstig word of langer as 'n paar uur aanhou, moet 'n dokter geraadpleeg word.

Kan Zenegra gebruik word saam met alkohol?

Dit word nie aanbeveel om alkohol in oormaat te gebruik terwyl jy Zenegra gebruik nie. Alkohol kan die effek van die medikasie beïnvloed en newe-effekte vererger. Dit word aanbeveel om die gebruik van alkohol te beperk terwyl jy Zenegra gebruik.

Kan ek Zenegra neem as ek ook ander medikasie gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter of apteker in te lig oor enige ander medikasie wat jy gebruik of voorgeskryf is voordat jy Zenegra gebruik. Sekere medikasies kan interaksies veroorsaak wanneer dit saam met Zenegra gebruik word, wat die effektiwiteit van die medikasie kan beïnvloed of newe-effekte kan veroorsaak.

Hoe lank duur die effek van Zenegra?

Die effek van Zenegra kan gewoonlik tot 4 uur aanhou. Dit beteken nie dat 'n ereksie vir die volle 4 uur aanhou nie, maar eerder dat dit vir daardie tydperk makliker is om 'n ereksie te kry as daar seksuele stimulasie is.

Wanneer moet ek Zenegra nie gebruik nie?

Mense wat allergieë het vir Sildenafil of enige ander bestanddeel in Zenegra, moet dit nie gebruik nie. Dit is ook belangrik om Zenegra te vermy as jy medikasie gebruik wat nitrategroep middels bevat, aangesien dit wisselwerkinge kan veroorsaak wat gevaarlik vir jou gesondheid kan wees.

Kan ek Zenegra neem as ek 'n onderliggende gesondheidstoestand het?

Dit is belangrik om met 'n dokter te praat voordat jy Zenegra gebruik as jy 'n onderliggende gesondheidstoestand het, soos hartaandoening, hoë bloeddruk, lae bloeddruk, lever- of nierprobleme. Jou dokter kan jou adviseer oor die veilige gebruik van Zenegra in sulke gevalle.

Hoe veilig is die gebruik van Zenegra?

Zenegra is gewoonlik veilig as dit korrek geneem word onder die begeleiding van 'n mediese professionele. Dit moet nie sonder voorskrif gebruik word nie. Om die risiko van newe-effekte of ernstige komplikasies te verminder, moet die aanbevole dosis en gebruiksinstruksies gevolg word.

Wat moet ek doen as ek 'n oordosering van Zenegra neem?

As jy meer as die voorgeskrewe dosis Zenegra geneem het of vermoed dat jy 'n oordosering het, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Simptome van oordosering kan insluit: ernstige duiseligheid, bewusteloosheid, pyn op die bors, of ongewone hartklop.

Hoe moet ek Zenegra stoor?

Zenegra moet by kamertemperatuur (tussen 15°C en 30°C) in 'n droë plek bewaar word, weg van hitte en direkte lig. Dit moet ook buite die bereik van kinders en troeteldiere gehou word.

Kan ek Zenegra aan my maat gee sonder dat hy dit weet?

Dit is belangrik om eerlik te wees met jou maat en om nie medikasie sonder hul medewete te gee nie. Zenegra moet slegs geneem word deur diegene wat dit voorgeskryf is en nie vir recreatiewe doeleindes nie.

Wat moet ek doen as Zenegra nie vir my werk nie?

As Zenegra nie die gewenste effek het nie of nie vir jou werk nie, moet jy met jou dokter praat. Daar kan ander behandelings of medikasies wees wat vir jou meer geskik is.

Hoe kan ek Zenegra koop?

Zenegra kan by apteke gekoop word met 'n voorskrif van 'n dokter. Dit word ook aanlyn deur sekere webwerwe beskikbaar gestel, maar dit is belangrik om van 'n betroubare bron te koop om die veiligheid en effektiwiteit van die medikasie te verseker.

Is Zenegra net vir mans?

Ja, Zenegra is 'n medikasie wat spesifiek vir mans bedoel is. Dit word gebruik vir die behandeling van erektiele disfunksie en moet slegs deur mans geneem word wat dit voorgeskryf is.

Kan ek Zenegra neem as ek jonger as 18 jaar is?

Nee, Zenegra moet nie geneem word deur persone jonger as 18 jaar nie. Dit is slegs vir volwassenes wat aan die voorgeskrewe kriteria voldoen.


Zenegra Verwante Medikasies

  • (Sildenafil) deur Pfizer
  • (Tadalafil) deur Eli Lilly and Company
  • (Vardenafil) deur Bayer


Verwante Medikasies aan ZenegraZenegra Ordering Information

Can I buy Zenegra online in South Africa?

Yes, you can buy Zenegra online in South Africa. Zenegra is available from various trusted and reputable online pharmacies such as ours. To purchase Zenegra in our online pharmacy, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Zenegra in South Africa without a prescription?

One can legally order Zenegra online in South Africa via overseas online pharmacy. It is legal because the order is coming from outside the area of South Africa and falls under the jurisdiction of the selling country.

Where can I safely order Zenegra online in South Africa?

You can buy Zenegra online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are known and trusted network of branded and generic medicine suppliers dealing on the market of South Africa since 2014.

How to Obtain Zenegra | Sildenafil via our Pharmacy Online

Acquiring Zenegra | Sildenafil from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Zenegra / Sildenafil pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Zenegra pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in delivering top notch products and services. Our dedicated support team is always on standby to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless satisfied customers from South Africa and beyond, you can shop Zenegra | Sildenafil with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is smooth and every product meets the highest standards.

4.77/150
Zenegra

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Zenegra medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Zenegra that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Zenegra | Sildenafil can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.