Cialis Soft

Buy Cialis Soft
cialis soft

$41.70

Cialis Soft improves erection and lets achieve a successful sexual intercourse

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Cialis Soft Information

Medication Information Leaflet: Cialis Soft

Common Use

Cialis Soft is a medication used to treat erectile dysfunction (ED) in men. It enables men to achieve and maintain an erection necessary for sexual activity.

Classification

Cialis Soft belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. It works by relaxing the blood vessels in the penis, allowing increased blood flow to facilitate an erection.

Generic Ingredient

The generic ingredient in Cialis Soft is Tadalafil. It is available in South Africa under the same brand name.

Certification Information

Cialis Soft is approved and certified by regulatory authorities in various countries, including the United States (Food and Drug Administration - FDA) and the European Union.

Known Alternatives in South Africa

In South Africa, there are other alternatives to Cialis Soft that also contain Tadalafil as the active ingredient. These alternatives include generic versions of Tadalafil and other branded medications for the treatment of ED.

Clinical Use

Cialis Soft is primarily used to treat erectile dysfunction in adult men. It should be taken before anticipated sexual activity, allowing for spontaneity in sexual relationships.

Spectrum Of Activity

Cialis Soft specifically targets the physiological factors that contribute to erectile dysfunction. It does not provide protection against sexually transmitted diseases or act as a contraceptive.

Drug Interaction

Before taking Cialis Soft, it is essential to inform your healthcare provider about any other medications you are taking. Cialis Soft may interact with certain medications, such as nitrates or alpha-blockers, leading to potentially harmful effects.

Contraindications and Precautions

Cialis Soft should not be used in certain situations, including:

 • Hypersensitivity or allergy to Tadalafil or any other component of the medication.
 • Taking nitrate medications for chest pain or heart problems.
 • Severe liver or kidney disease.
 • Recent stroke or heart attack.

It is crucial to consult with a healthcare professional before starting treatment with Cialis Soft to ensure it is safe for you.

Possible Side Effect(s)

Cialis Soft may cause some side effects, although not everyone experiences them. Common side effects may include headache, dizziness, indigestion, muscle aches, and back pain. If you experience any severe or persistent side effects, contact your healthcare provider.

Dosage and Directions

Cialis Soft is available in tablet form and should be taken by mouth. The recommended dose is usually 20mg, taken as needed, about 15-30 minutes before sexual activity. It is important to follow the instructions provided by your healthcare provider regarding dosing and timing.

Missed Dose and Overdose

Cialis Soft is taken as needed, so there is no concern about missing a dose. Do not take more than the recommended dose in a 24-hour period. In case of an overdose, seek immediate medical attention or contact a poison control center.

Storage

Store Cialis Soft at room temperature, away from moisture and heat. Keep it out of reach of children and pets.

Known Non-standard Use

Cialis Soft is primarily indicated for the treatment of erectile dysfunction and should not be used for any other purposes unless specifically directed by a healthcare professional.

Patient Considerations

When taking Cialis Soft, it is important to:

 • Avoid consuming excessive amounts of alcohol as it may decrease the effectiveness of the medication and increase the risk of side effects.
 • Be cautious if you have a history of cardiovascular conditions, such as heart disease or high blood pressure. Consult your healthcare provider for personalized advice.
 • Inform your healthcare provider about any other medical conditions or allergies you have before starting treatment.

Breastfeeding and Pregnancy

Cialis Soft is not intended for use in women and should not be used during pregnancy or breastfeeding.

Possible Risks

As with any medication, there are potential risks associated with the use of Cialis Soft. It is essential to discuss these risks with your healthcare provider before starting treatment. Follow their instructions and seek medical attention if you experience any concerning symptoms or adverse effects.

Please note that this information is not exhaustive, and it is important to read the complete medication information leaflet provided with Cialis Soft before using this medication. Always consult a healthcare professional for personalized advice and guidance.


Cialis Soft FAQ (In afrikaans)

Wat is Cialis Soft?

Cialis Soft is 'n medikasie wat gebruik word vir die behandeling van mans wat moeite het om 'n ereksie te kry of te behou. Dit bevat die aktiewe bestanddeel Tadalafil, en dit werk deur die ontspanning van die spiere in die penis te bevorder en die bloedstroom te verhoog.

Hoe moet ek Cialis Soft gebruik?

Cialis Soft moet geneem word soos voorgeskryf deur 'n dokter. Dit kan geneem word met of sonder kos. Jy moet die tablet slegs met 'n bietjie water inneem en dit nie kraak, kou of verbrysel nie. Volg die aanwysings en dosering wat deur jou dokter verskaf is om die beste resultate te bereik.

Hoe vinnig werk Cialis Soft?

Cialis Soft kan binne 15 tot 30 minute begin werk nadat dit geneem is. Die effekte kan tot 36 uur aanhou. Dit beteken nie dat jy vir die volle 36 uur 'n ereksie sal hê nie, maar dat jy die vermoë sal hê om 'n ereksie te kry as jy seksueel opgewonde is gedurende daardie tyd.

Watter dosering moet ek neem?

Die dosering van Cialis Soft wat jy moet neem, sal afhang van jou spesifieke mediese toestand en die voorskrif van jou dokter. Dit is belangrik om die voorgeskrewe dosering te volg en nie meer as voorgeskryf nie. As jy enige vrae het oor die dosering, raadpleeg asseblief jou dokter.

Wat is die moontlike newe-effekte van Cialis Soft?

Die moontlike newe-effekte van Cialis Soft kan insluit kopseer, rooiheid in die gesig, spysverteringsprobleme, rugpyn, spierpyn, duiseligheid en 'n verstopte of lopende neus. As hierdie simptome aanhou of vererger, moet jy jou dokter in kennis stel.

Kan ek Cialis Soft saam met alkohol gebruik?

Dit word nie aanbeveel om alkohol te gebruik terwyl jy Cialis Soft gebruik nie. Alkohol kan die effek van die medicasie beïnvloed en kan die risiko van newe-effekte verhoog. Dit is die beste om alkohol te vermy terwyl jy hierdie medikasie gebruik.

Is Cialis Soft slegs vir mans?

Ja, Cialis Soft is slegs vir mans. Dit word gebruik vir die behandeling van manlike impotensie en kan nie deur vroue gebruik word nie. Daar is ander medikasies beskikbaar vir vroulike seksuele disfunksie.

Kan ek Cialis Soft saam met ander medikasies gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter in kennis te stel van al die medikasies wat jy tans gebruik voordat jy Cialis Soft begin gebruik. Sekere medikasies kan interaksies met Cialis Soft hê, wat die effektiwiteit daarvan kan verminder of moontlik newe-effekte kan veroorsaak. Jou dokter sal jou die beste advies kan gee.

Hoe lank bly Cialis Soft in my stelsel?

Cialis Soft bly normaalweg vir 'n tydperk van ongeveer 2 tot 3 dae in jou stelsel. Die effekte van die medikasie kan egter tot 36 uur aanhou, wat beteken dat jy binne hierdie tydperk die vermoë sal hê om 'n ereksie te kry as jy seksueel opgewonde is.

Kan ek 'n generiese weergawe van Cialis Soft gebruik?

Ja, daar is generiese weergawes van Cialis Soft beskikbaar. Generiese medikasies bevat dieselfde aktiewe bestanddeel as die oorspronklike medikasie, maar teen 'n laer prys. Dit is belangrik om te verseker dat die generiese weergawe deur 'n betroubare vervaardiger vervaardig word.

Hoeveel kos Cialis Soft?

Die prys van Cialis Soft kan wissel, afhangende van die dosering, hoeveelheid en die apteek waar jy dit koop. Jy kan gewoonlik 'n beter prys kry deur verskeie apteke te vergelyk. Dit is ook 'n goeie idee om na generiese weergawes te kyk, wat dikwels goedkoper is as die oorspronklike medikasie.

Is 'n voorskrif nodig om Cialis Soft te koop?

Ja, 'n voorskrif is nodig om Cialis Soft te koop. Dit is 'n verskynselmedikasie wat slegs op voorskrif verkrygbaar is. Jy moet 'n afspraak maak met 'n dokter en 'n voorskrif kry voordat jy hierdie medikasie kan koop.

Kan ek Cialis Soft aanlyn koop?

Ja, dit is moontlik om Cialis Soft aanlyn te koop. Daar is verskeie aanlyn apteke en webwerwe wat hierdie medikasie verkoop. Dit is baie belangrik om slegs van betroubare en gelisensieerde apteke te koop om die risiko van vervalsing of onveilige medikasie te voorkom.

Hoe lank duur die Cialis Soft effek?

Die effek van Cialis Soft kan tot 36 uur aanhou. Dit beteken egter nie dat jy vir die volle 36 uur 'n ereksie sal hê nie. Jy sal egter die vermoë hê om 'n ereksie te kry as jy seksueel opgewonde is gedurende hierdie tyd.

Is Cialis Soft dieselfde as Viagra?

Nee, Cialis Soft is nie dieselfde as Viagra nie. Alhoewel beide medikasies gebruik word vir die behandeling van ereksiele disfunksie, het hulle verskillende aktiewe bestanddele. Cialis Soft bevat tadalafil, terwyl Viagra Sildenafil bevat. Dit is belangrik om met jou dokter te bespreek watter medikasie die beste vir jou sal wees.

Kan ek Cialis Soft gebruik as ek hartprobleme het?

Mense met onderliggende hartprobleme moet versigtig wees met die gebruik van Cialis Soft. Dit is belangrik om jou dokter in kennis te stel van enige harttoestande voordat jy hierdie medikasie gebruik. Jou dokter sal jou geskiktheid kan bepaal en jou van die beste advies kan voorsien.


Cialis Soft Verwante Medikasies

 • Viagra (sildenafil) deur Pfizer
 • Levitra (vardenafil) deur Bayer
 • Kamagra (sildenafil) deur Ajanta Pharma


Verwante Medikasies aan Cialis Soft

How to Purchase Cialis Soft | Tadalafil through our Online Pharmacy

Procuring Cialis Soft | Tadalafil from our online med store is effortless. Just select the desired dosage and quantity showcased. The cost of your pick updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more pills or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Cialis Soft / Tadalafil pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Cialis Soft pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in providing high quality products and services. Our dedicated customer service is always available to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless happy customers from South Africa and beyond, you can purchase Cialis Soft | Tadalafil with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is seamless and every product meets the highest standards.

4.92/125
Cialis Soft

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Cialis Soft medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Cialis Soft that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Cialis Soft | Tadalafil can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.