Cialis Black

Buy Cialis Black
cialis black

$153.00

Cialis Black is an ideal remedy against erectile disfunction in men, which will strike you with amazing and durable effect

  • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
  • Prescription: Included
  • Availability: In Stock

Cialis Black Information

Common Use

Cialis Black is a medication used to treat erectile dysfunction in men. It works by increasing blood flow to the penis, allowing for a stronger and longer-lasting erection.

Classification

Cialis Black belongs to a class of medications known as phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. This class of drugs helps to relax the muscles in the blood vessels, allowing for increased blood flow and improved sexual function.

Generic Ingredient (availability in South Africa)

The generic ingredient in Cialis Black is Tadalafil. This medication is available in South Africa and can be prescribed by a healthcare professional.

Certification Information (countries of approval)

Cialis Black is approved and certified in various countries worldwide, including South Africa. It has undergone rigorous testing and evaluation to ensure its safety and efficacy.

Known Alternatives in South Africa

If Cialis Black is not suitable for you or if you are looking for alternatives, there are several other medications available in South Africa for the treatment of erectile dysfunction. Some commonly prescribed alternatives include Viagra (Sildenafil), Levitra (Vardenafil), and Stendra (Avanafil). These medications work in a similar way to Cialis Black and can also be effective in treating erectile dysfunction.

Clinical Use

Cialis Black is used to improve sexual function in men with erectile dysfunction. It is typically taken on an as-needed basis, approximately 30 minutes before sexual activity. The effects of this medication can last up to 36 hours, allowing for a more spontaneous and natural sexual experience.

Spectrum Of Activity

Cialis Black specifically targets the muscles in the blood vessels of the penis, resulting in increased blood flow and improved erectile function. It does not have any direct effect on sexual desire or libido.

Drug Interaction

It is important to inform your healthcare provider about any other medications you are taking before starting Cialis Black. Certain medications, such as nitrates (commonly used to treat chest pain or heart conditions), can interact with Cialis Black and cause a dangerous drop in blood pressure. Other medications, such as alpha-blockers or certain antibiotics, may also interact with Cialis Black. Your doctor will be able to determine if Cialis Black is safe to use in combination with any other medications you may be taking.

Contraindications and Precautions

Cialis Black is contraindicated in individuals with a known hypersensitivity to tadalafil or any of the other ingredients in the medication. It should also not be used by individuals who are taking nitrates or alpha-blockers. It is important to discuss any underlying medical conditions or medications with your healthcare provider before starting Cialis Black.

Possible side effect(s)

Like any medication, Cialis Black can cause side effects. The most common side effects include headache, dizziness, flushing, nasal congestion, and indigestion. In rare cases, Cialis Black may also cause a prolonged or painful erection (priapism) that lasts longer than 4 hours. If you experience any severe or persistent side effects, it is important to seek medical attention.

Dosage and Directions

Cialis Black is available in tablet form and is typically taken orally. The recommended starting dose is 10 mg, taken approximately 30 minutes before sexual activity. The dosage may be adjusted based on individual response and tolerability. It is important to follow the instructions provided by your healthcare provider and not exceed the recommended dosage.

Missed dose and Overdose

Cialis Black is taken on an as-needed basis and is not intended for daily use. If you miss a dose, simply take it as soon as you remember before engaging in sexual activity. It is important not to take more than one dose within a 24-hour period to avoid the risk of overdose.

In the event of an overdose, it is important to seek immediate medical attention. Symptoms of overdose may include severe headache, dizziness, irregular heartbeat, or fainting.

Storage

Cialis Black should be stored at room temperature, away from moisture and direct sunlight. It should be kept out of reach of children and pets. Do not use Cialis Black after the expiration date printed on the packaging.

Known Non-standard Use

Cialis Black is specifically indicated for the treatment of erectile dysfunction and should not be used for any other purposes unless directed by a healthcare professional.

Patient Considerations

Before using Cialis Black, it is important to discuss your medical history and any underlying health conditions with your healthcare provider. This includes any heart conditions, high or low blood pressure, liver or kidney problems, history of stroke or heart attack, and any other medications you are taking.

Breastfeeding and Pregnancy

Cialis Black is not indicated for use in women. It is not recommended for use during pregnancy or while breastfeeding, as the effects on the unborn baby or nursing infant are not well-known. It is important to consult with your healthcare provider if you have any concerns or questions regarding the use of Cialis Black during breastfeeding or pregnancy.

Possible Risks

As with any medication, there are potential risks associated with the use of Cialis Black. It is important to discuss these risks with your healthcare provider before starting treatment. Risks may include interactions with other medications, side effects, and potential allergic reactions. It is important to use Cialis Black only as directed and to seek medical attention if you experience any concerning symptoms or side effects.


Cialis Black FAQ (In afrikaans)

Wat is Cialis Black?

Cialis Black is 'n medikasie wat gebruik word vir die behandeling van erektiele disfunksie (ED). Dit bevat die aktiewe bestanddeel Tadalafil, wat die bloedvate in die penis ontspan en die bloedstroom verhoog om 'n ereksie te bevorder.

Hoe moet ek Cialis Black neem?

Neem Cialis Black 30 minute tot 'n uur voordat jy seksuele aktiwiteit beplan. Dit kan met of sonder kos geneem word. Slik die tablet heel met 'n glas water. Neem nie meer as een tablet per dag nie.

Wat is die aanbevole dosis vir Cialis Black?

Die aanbevole dosis Cialis Black is een 800 mg tablet per dag. Moenie die aanbevole dosis oorskry nie, want dit kan nadelige effekte veroorsaak. Raadpleeg jou dokter as jy enige vrae of twyfel het.

Is Cialis Black net vir mans?

Ja, Cialis Black is slegs vir mans. Dit is ontwerp om erektiele disfunksie by mans te behandeling deur die bloedstroom na die penis te verbeter.

Hoe lank duur die effek van Cialis Black?

Die effek van Cialis Black kan tot 36 uur aanhou. Dit beteken nie dat jy vir die volle 36 uur 'n ereksie sal hê nie, maar dat jy 'n ereksie kan bereik as daar seksuele stimulasie is binne daardie tydperk.

Watter newe-effekte kan ek ervaar met Cialis Black?

Sommige van die algemene newe-effekte van Cialis Black sluit in hoofpyn, duiseligheid, naarheid, spysverteringsprobleme, spierpyn, rugpyn, en pryse in die bene. As jy ernstige of aanhoudende newe-effekte ondervind, moet jy jou dokter kontak.

Kan ek alkohol drink terwyl ek Cialis Black gebruik?

Dit word nie aanbeveel om oormatige hoeveelhede alkohol te drink wanneer jy Cialis Black gebruik nie, omdat dit die risiko van newe-effekte soos duiseligheid kan verhoog. Matige alkoholgebruik moet egter veilig wees.

Moet ek 'n voorskrif hê om Cialis Black te bekom?

Ja, jy benodig 'n voorskrif van 'n gekwalifiseerde dokter om Cialis Black te kan verkry. Kontak jou dokter vir verdere navrae oor die verkryging van hierdie medikasie.

Kan ek Cialis Black saam met ander medikasies gebruik?

Dit is belangrik om jou dokter in te lig oor alle medikasies wat jy tans gebruik, insluitend voorskrifmedikasies, vrylik beskikbare medikasies, vitamiene en aanvullings, voordat jy Cialis Black gebruik. Sekere medikasies kan interaksies hê wat nadelige effekte kan veroorsaak.

Hoe bewaar ek Cialis Black?

Berg Cialis Black by kamertemperatuur weg van hitte en vog. Hou die medikasie uit die bereik van kinders en diere. Moenie dit in die badkamer berg nie. Volg die voorskrifopstel wat deur jou apteker verskaf is.

Wat moet ek doen as ek 'n dosis Cialis Black gemis het?

As jy Cialis Black neem as 'n eens daagse dosis en jy het 'n dosis gemis, neem dit in sodra jy dit onthou. As dit egter naby tyd is vir jou volgende dosis, slaan die gemiste dosis oor en hervat jou normale doseringsskedule.

Kan ek Cialis Black neem as ek ander gesondheidsprobleme het?

As jy ander gesondheidsprobleme het, is dit belangrik om jou dokter in te lig voordat jy Cialis Black gebruik. Spesiale voor­sorgsmaatreëls mag nodig wees vir persone wat ly aan hartsiektes, lewerprobleme, nierprobleme, bloedingsteurnisse, maagesondheidsprobleme, en ander toestande.

Wat moet ek doen as ek per ongeluk te veel Cialis Black ingeneem het?

Indien jy per ongeluk te veel Cialis Black ingeneem het, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Neem die medisyneverpakking saam sodat die dokter kan sien wat jy ingeneem het.

Hoe vinnig begin Cialis Black werk?

Cialis Black begin gewoonlik binne 30 tot 60 minute na inname te werk. Die volle effek kan egter tot 2 uur neem om te manifes­teer. Daar moet ook seksuele stimulasie wees om die gewenste resultate te bereik.

Wanneer moet ek mediese hulp soek terwyl ek Cialis Black gebruik?

As jy ernstige newe-effekte van Cialis Black ervaar, soos 'n aanhoudende ereksie wat langer as 4 uur duur of plotse verlies van sig, moet jy onmid­delik mediese hulp soek. Kontak jou dokter of besoek die naaste hospitaal.


Cialis Black Verwante Medikasies

  • Viagra (sildenafil) deur Pfizer
  • Levitra (vardenafil) deur Bayer Pharmaceuticals
  • Kamagra (sildenafil) deur Ajanta Pharma


Verwante Medikasies aan Cialis BlackCialis-black Ordering Information

Can I buy Cialis-black online in South Africa?

Yes, you can buy Cialis-black online in South Africa. Cialis-black is available from various trusted and reputable online pharmacies such as ours. To purchase Cialis-black in our online pharmacy, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Cialis-black in South Africa without a prescription?

One can legally order Cialis-black online in South Africa via overseas online pharmacy. It is legal because the order is coming from outside the area of South Africa and falls under the jurisdiction of the selling country.

Where can I safely order Cialis-black online in South Africa?

You can buy Cialis-black online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are known and trusted network of branded and generic medicine suppliers dealing on the market of South Africa since 2014.

How to Obtain Cialis Black | Tadalafil via our Online Pharmacy

Acquiring Cialis Black | Tadalafil from our online med store is simple. All you need to do is select the desired dosage and quantity showcased. The price for your chosen package updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more medications or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Cialis Black / Tadalafil pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Cialis Black pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in delivering top notch products and services. Our dedicated support team is always on standby to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless satisfied customers from South Africa and beyond, you can shop Cialis Black | Tadalafil with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is smooth and every product meets the highest standards.

4.93/143
Cialis Black

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Cialis Black medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Cialis Black that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Cialis Black | Tadalafil can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.