Viagra

Buy Viagra
viagra

$16.10

 • Delivery time: Airmail (14-21 days) | EMS trackable (5-9 days)
 • Prescription: Included
 • Availability: In Stock

Oral medication used for erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension

Viagra Information

Medication Information Leaflet: Viagra

Common Use

Viagra is a medication commonly used to treat erectile dysfunction (ED). It helps men with ED to achieve and maintain an erection when sexually stimulated.

Classification

Viagra belongs to a class of medications known as phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. It works by increasing blood flow to the penis, which allows for an erection.

Generic Ingredient

The generic ingredient of Viagra is sildenafil citrate. It is the active ingredient responsible for its therapeutic effects. Viagra is available by prescription in South Africa.

Certification Information

Viagra has been approved for use in several countries, including the United States, European Union member states, Canada, Australia, and South Africa.

Known Alternatives in South Africa

There are also other medications available in South Africa that are similar to Viagra and can be used for the treatment of erectile dysfunction. These alternatives include Cialis (tadalafil) and Levitra (vardenafil). It is important to consult with a healthcare professional to determine the most suitable option for individual needs.

Clinical Use

Viagra is primarily used to treat erectile dysfunction in men. It may also have potential therapeutic uses in other conditions, as determined by a healthcare professional.

Spectrum of Activity

Viagra's primary mechanism of action is to increase blood flow to the penis, helping men with ED to achieve and maintain an erection. It does not provide any protection against sexually transmitted infections or serve as a form of contraception.

Drug Interaction

It is important to inform your healthcare professional about all medications, supplements, and herbal products you are taking before using Viagra. Certain medications, such as nitrates, can interact with Viagra and cause serious side effects. Therefore, it is important to disclose your full medical history to ensure safe and effective use.

Contraindications and Precautions

Viagra is contraindicated in individuals who are taking nitrates or have a known hypersensitivity to sildenafil or any other component of the medication. It is important to disclose any underlying medical conditions, past surgeries, or allergies to medications to your healthcare professional before starting Viagra.

Possible Side Effect(s)

Common side effects of Viagra include headaches, dizziness, flushing, indigestion, nasal congestion, and changes in vision. However, not everyone experiences these side effects, and they usually resolve on their own. If any side effects persist or worsen, it is recommended to seek medical attention.

Dosage and Directions

The recommended dosage of Viagra varies depending on individual needs and may be adjusted by a healthcare professional. It is important to follow the prescribed instructions regarding when and how to take the medication. Viagra is typically taken orally, with or without food, approximately 30 minutes to one hour before sexual activity.

Missed Dose and Overdose

Viagra is typically taken on an as-needed basis. Therefore, there is no specific schedule for missed doses. It is important to take Viagra as directed by your healthcare professional. In the case of an overdose, seek immediate medical assistance or contact a poison control center.

Storage

Viagra should be stored at room temperature, away from moisture and heat. It should be kept out of reach and sight of children and pets. Expired or unused medication should be disposed of properly according to local guidelines.

Known Non-standard Use

While Viagra is primarily used to treat erectile dysfunction, there have been reports of off-label use in other conditions. Any non-standard use of Viagra should be discussed with a healthcare professional to ensure safety and efficacy.

Patient Considerations

Before using Viagra, it is important to have a thorough discussion with a healthcare professional regarding any pre-existing medical conditions, current medications, and lifestyle factors that may affect the use of this medication. Individual considerations and expectations should be taken into account during the decision-making process.

Breastfeeding and Pregnancy

Viagra is not recommended for use in women, including breastfeeding mothers. There is limited research on the effects of Viagra during pregnancy, and therefore, it should only be used if the benefits outweigh the potential risks, as determined by a healthcare professional.

Possible Risks

While Viagra is generally considered safe and effective for its approved use, it is important to be aware of potential risks and side effects. Rare but serious side effects may include priapism (prolonged erection), sudden vision loss, and hearing loss. If any unusual symptoms occur, seek medical attention immediately.


Viagra FAQ (In afrikaans)

Wat is Viagra en wat doet dit?

Viagra is 'n medikasie wat gebruik word om erektiele disfunksie (ED) te behandel. Dit bevat die aktiewe bestanddeel Sildenafil, wat die bloedvloei na die penis bevorder en 'n ereksie help bereik en behou.

Hoe lank werk Viagra?

Die werkingsduur van Viagra kan verskil, maar dit kan gewoonlik tussen 4 en 6 uur aanhou. Dit beteken nie dat jy vir 4 tot 6 uur onophoudelik 'n ereksie sal hê nie, maar dat jy makliker 'n ereksie kan bekom gedurende hierdie tydperk as jy seksueel geprikkel word.

Hoe moet ek Viagra gebruik?

Volg altyd die aanwysings van jou dokter. Gewoonlik word Viagra een uur voor seksuele aktiwiteit geneem. Dit kan met of sonder kos geneem word, maar dit kan effektiwer wees as dit op 'n leë maag geneem word.

Is Viagra slegs vir mans?

Ja, Viagra is slegs vir mans bedoel en word gebruik om erektiele disfunksie te hanteer. Daar is ander medikasie beskikbaar vir vroue wat seksuele probleme ervaar.

Watter dosering is beskikbaar vir Viagra?

Viagra is beskikbaar in verskillende dosisse, soos 25 mg, 50 mg en 100 mg. Jou dokter sal die regte dosering vir jou voorskryf, gebaseer op jou behoeftes en gesondheidstoestand.

Is Viagra 'n afrodisiacum?

Nee, Viagra is nie 'n afrodisiacum nie. Dit werk deur die bevordering van bloedvloei na die penis en help om 'n ereksie te bereik en te behou nadat die persoon seksueel geprikkel is. Dit verhoog nie die seksuele begeerte self nie.

Wat is die moontlike newe-effekte van Viagra?

Die algemene newe-effekte van Viagra sluit in hoofpyn, rooi gesig, duiseligheid, spierpyn en veranderinge in sigvermoë. As jy ernstige newe-effekte ervaar soos pynlike ereksie wat langer as 4 uur duur, moet jy onmiddellik mediese hulp soek.

Kan ek Viagra saam met alkohol gebruik?

Dit word nie aanbeveel om groot hoeveelhede alkohol te gebruik wanneer jy Viagra neem nie, aangesien dit die effektiwiteit van die medikasie kan verminder en newe-effekte kan verhoog.

Is Viagra veilig vir alle mans?

Nee, Viagra is nie veilig vir alle mans nie. Dit kan wisselwerking hê met sekere medikasies, soos nitrate, wat gebruik word vir die behandeling van hartprobleme. Dit is belangrik om met jou dokter te praat voordat jy Viagra gebruik om te bepaal of dit veilig vir jou is.

Kan ek Viagra sonder 'n voorskrif kry?

Nee, Viagra is 'n voorgeskrewe medikasie wat slegs deur 'n dokter voorgeskryf kan word. Dit is belangrik om 'n dokter te raadpleeg voordat jy Viagra gebruik om die regte dosering en gebruiksinstruksies te ontvang.

Kan ek 'n verhoogde dosering Viagra inneem as ek nie die gewenste resultate kry nie?

Nee, jy mag nooit 'n hoër dosering Viagra inneem sonder voorskrif van 'n dokter nie. Dit kan die risiko van newe-effekte verhoog en is nie veilig nie.

Kan Viagra gebruik word deur mans met onderliggende gesondheidsprobleme?

Mans met sekere onderliggende gesondheidsprobleme, soos hartprobleme, borspyn, hoë bloeddruk, diabetes of 'n voorgeskiedenis van beroertes, moet vooraf met 'n dokter praat voordat hulle Viagra gebruik. Dit is belangrik om 'n mediese professionele se advies in te win.

Wat moet ek doen as ek meer as die voorgeskrewe dosis Viagra gebruik het?

As jy per ongeluk meer Viagra as voorgeskryf geneem het, moet jy onmiddellik mediese hulp soek. Oordosis kannie gevaarlik wees en moet deur 'n professionele gesondheidsorgverskaffer behandel word.

Is dit veilig om generiese Viagra te gebruik?

Ja, generiese Viagra (sildenafil) is veilig om te gebruik, maar dit moet altyd deur 'n betroubare apteek verkry word. Generiese medikasies bevat dieselfde aktiewe bestanddeel as die oorspronklike medikasie, maar teen 'n goedkoper prys.

Hoe lank kan ek Viagra gebruik?

Daar is nie 'n beperking op hoe lank jy Viagra mag gebruik nie, solank dit deur 'n dokter voorgeskryf word en jy geen newe-effekte ervaar nie. As jy egter gereelde seksuele probleme ervaar, moet jy die situasie met jou dokter bespreek.


Viagra Verwante Medikasies

 • Cialis (Tadalafil) deur Eli Lilly and Company
 • Levitra (Vardenafil) deur Bayer Pharmaceuticals
 • Kamagra (Sildenafil) deur Ajanta Pharma


Verwante Medikasies aan ViagraViagra Purchasing Information

Can One buy Viagra online in South Africa?

Yes, you can buy Viagra online in South Africa. Viagra is available from various reputable online pharmacies such as ours. To purchase Viagra in our online pharmacy, you do not need a prescription from a healthcare provider, as we can issue it to you online.

Can I legally buy Viagra in South Africa without a prescription?

One can legally order Viagra online in South Africa via overseas online pharmacy. It is legal because the order is coming from outside the area of South Africa and falls under the jurisdiction of the selling country.

Where can I safely order Viagra online in South Africa?

You can buy Viagra online in South Africa safely from overseas online pharmacy such as ours. We are established and trusted network of suppliers for branded and generic medications operating in the South Africa market since 2014.

Viagra Properties

 • Conditions To Treat: Erectile dysfunction, pulmonary arterial hypertension
 • Clinical Use: To improve exercise capacity in PAH, and to manage erectile dysfunction
 • Spectrum Of Activity: Selective inhibitor of cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-specific phosphodiesterase type 5 (PDE5)
 • Mechanism Of Action: Increases the amount of cGMP, which causes smooth muscle relaxation and vasodilation
 • Length Of Use: As needed for erectile dysfunction or daily for PAH
 • Recommended Dosage: 50mg as needed or 25-100mg daily for PAH
 • Side Effects: Headache, flushing, dyspepsia, nasal congestion, impaired vision, hearing loss, priapism

How to Purchase Viagra | Sildenafil through our Pharmacy Site

Procuring Viagra | Sildenafil from our online med store is effortless. Just select the desired dosage and quantity showcased. The cost of your pick updates in real-time, providing an immediate glimpse of the final cost. Click on the Add to Basket button to add the chosen quantity to your basket. Feel free to search for more pills or head straight to the checkout. On the Checkout Page, complete your order using our secure and specialized payment gateway, ensuring your information remains private.

Rest assured, Viagra / Sildenafil pills are made from top-grade generic ingredients and undergo stringent quality checks based on WHO and The South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) standards. However, Viagra pills are shipped from locations outside of South Africa due to international prescription protocols. This approach allows us to deliver unmatched quality and value without sacrificing efficacy or safety.

At our Online Pharmacy, customer satisfaction is paramount. We take pride in delivering top notch products and services. Our dedicated support team is always on standby to address any queries or concerns you might have. Furthermore, our track record speaks for itself; with countless satisfied customers from South Africa and beyond, you can shop Viagra | Sildenafil with confidence knowing you're in safe hands. We value your trust and are committed to ensuring every transaction is smooth and every product meets the highest standards.

4.91/117
Viagra

Write your review

We accept reviews only from exisiting customers


We appreciate your insights and personal encounters with the Viagra medication that has been part of your health journey. Recognizing that insights from individuals with similar experiences can play a pivotal role in making informed health choices, we highly value your perspective. That's why we invite you to impart your genuine reflections about the Viagra that has been instrumental in managing your health.

Your perceptions of Viagra | Sildenafil can guide others in discerning the best options for their well-being, enhancing their therapeutic journey. We staunchly reckon that collective patient experiences can drive meaningful change in healthcare and the realm of online drugstores. Consequently, we are dedicated to giving your opinions the stage they deserve. Spare a moment to pen down your thoughts, assisting us in fortifying a community where members empower and uplift each other.